Komesar Fahrudin Bečirović održao sastanak s dr. Jasminom Softićem

Jučer je u prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski komesar Bečirović Fahrudin je primio u posjetu direktora Zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona gospodina Softić dr. Jasmina i njegove saradnike. U prvom dijelu sastanka, policijski komesar Bečirović je ukazao na značaj i neophodnost saradnje koju u svom radu trebaju ostvarivati Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, kao dva, sigurno najvažnija subjekta u društvu, kada su u pitanju aktivnosti na prevenciji zloupotrebe droga, dokumentovanju takvih slučajeva, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika kao i edukaciji što većeg broja građana, naročito mladih ljudi, o štetnosti uživanja opojnih droga te fatalnim posljedicama konzumiranja istih po njihovo zdravlje i život. Kako je naglasio komesar Bečirović, u cilju realizacije navedenih zadataka i ciljeva, neophodno je da obje agencije ulažu maksimalne napore na postizanju što boljih efekata u radu, te da je prioritet buduće saradnje planiranje i konkretizovanje zajedničkih aktivnosti, koje bi se sprovodile u narednom periodu a koje bi bile precizirane i detaljno razrađene u okviru izrađenog Plana i programa zajedničkog djelovanja. Osnovni i najbitniji zadaci ovih aktivnosti bi bili realizirani kroz javne tribine, koje bi bile organizirane i održane na području svih općina te kroz razne vidove edukacije učenika osnovnih i srednjih škola na području Kantona. Na održanim tribinama i edukacijama bi se prvenstveno ukazivalo na štetnost uživanja opojnih droga, trajne posljedice koje takva konzumacija ostavlja na zdravlje čovjeka te na načine prevencije takvih slučajeva.

U drugom dijelu sastanka, direktor Softić je upoznao prisutne sa podatkom da je Zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona obilježio sedam godina postojanja i rada, te da su u tom periodu ostvareni značajni pomaci i rezultati u radu ljekara i medicinskog osoblja u liječenju narkomanskih ovisnika. Takođe je pojasnio načine funkcionisanja Zavoda,  posebno sa apekta provođenja cjelokupnog sistema liječenja ovisnika, uz napomenu da su od oktobra prošle godine potpisani ugovori sa Kazneno popravnim zavodom Busovača i Kazneno popravnim zavodom zatvorenog tipa Zenica, tako da uposlenici Zavoda odlaze u navedene zatvore i pregledaju pacijente koji svakodnevno dobijaju potrebnu terapiju. U završnom dijelu svog izlaganja, direktor Softić je izrazio zadovoljstvo zbog održanog sastanka te informisao  komesara Bečirovića da će na okruglom stolu, koji će biti organiziran od strane Zavoda sredinom aprila u Zenici, Upravi policiji biti doniran jedan mobilni aparat tipa cozart, koji je jednostavan za rukovanje, a funkcionira na temelju testiranja sline i otkrivanja prisustva droga u organizmu.

Policijski komesar se zahvalio na tom vrijednom poklonu, koji će, kako je naglasio, biti od velikog značaja za rad ovlaštenih službenika koji rade na poslovima sigurnosti saobraćaja, te da taj aparat neće biti korišten isključivo zbog represije i sankcionisanja vozača, nego prvenstveno zbog prevencije i povećanja sigurnosti u saobraćaju.

Nakon što su izneseni određeni prijedlozi u pogledu buduće saradnje, prisutni su izrazili svoje zadovoljstvo zbog održanog sastanka, kao i zbog usvojenih rješenja, planova i zajedničkih  aktivnosti, koje su, kako je na kraju konstatovano, dogovorene u jednom prijatnom i konstruktivnom ambijentu i razgovoru.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close