BiHPrivreda

Kolektivni ugovor objavljen u Službenom listu FBiH

U Službenom listu Federacije BiH objavljen je Kolektivni ugovori koji su potpisali Udruženje poslodavaca u FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se: plaće, najniža satnica i najniža plaća, povećanje plaće, sadržaj granskih kolektivnih ugovora, djelovanje i uslovi rada sindikata, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora, sastav i način postupanja tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, postupak raskidanja ovog kolektivnog ugovora, trajanje i važenje ovog kolektivnog ugovora, te štrajk.

U toku su pregovori o granskim kolektivnim ugovorima koje vode predstavnici Pregovaračkog tima vlade, resorosnih ministarstava i sindikata.
Vođeni su pregovori o granskim ugovorima za oblasti šumarstva, prerade drveta i papira BiH, željeznica, rudnika, zdravstva, te srednjeg obrazovanja.

Naredne sedmice počet će pregovori o granskim ugovorima za djelatnosti energetike, telekomunikacija, poštanskog saobraćaja i državne službe.

Indikator

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close