Kojim medijima građani BiH najviše vjeruju?

Građani Bosne i Hercegovine najviše vjeruju medijima (79,2 posto), a slijede vjerske zajednice i nevladine organizacije, dok najmanje vjeruju političarima, pokazalo je istraživanje “Medijske slobode u BiH u 2016.” koje su danas u Sarajevu prezentirali Udruženje BH novinari i fondacija Fridrich Ebert

Većina ispitanika smatra kako je sloboda medija u BiH malo ili skoro nikako prisutna, a kao uzroke navode političku i finansijsku zavisnost, opću političku situaciju u zemlji, nedovoljnu profesionalnost i neadekvatan zakonski okvir.

Dominantan medij u BiH i dalje je TV sa 64,6 posto (u 2015. – 58 posto), 24,6 posto aketiranih se najkvalitetnije informira putem interneta (2015 – 29 posto), za svega 4,6 posto ispitanika dnevne novine su stalni izvor informacija, a radio za 5,6 posto.

Također, evidentiran je porast zadovoljstva ispitanika iz Federacije medijima iz RS-a, što je podatak koji u ranijim istraživanjima nije zabilježen.

Generalna sekretarka Udruženja BH novinari Borka Rudić izjavila je da je mnogo toga promijenjeno u posljednjih nekoliko godina zahvaljujući upornom insistiranju medijskih organizacija i samih medija na zaštiti novinara.

Precizirala je da 92 posto građana smatra da je nedopustiv svaki napad i pritisak na novinare, što je veliki pomak u odnosu na istraživanje iz 2009. kada je svaki peti ispitanik smatrao da novinare ponekad treba tući.

Rudić je navela da su građani naveli političare kao najveće najveće i najčešće kršitelje novinarskih prava i medijskih sloboda u BiH.

Profesor Enes Osmančević istakao je da je novinarstvo u BiH u krizi integriteta – razapeto između vlasti koja ima totalitarističke tendencije vladanja i javnosti koja nije kritička već više podsjeća na masu koja djeluje na emocionalnoj, odnosno navijačkoj osnovi.

Dodao je da, i pored svih problema, mediji ipak predstavljaju bolji dio bh. stvarnosti

Direktor Media Centra Boro Kontić naveo je da se i mišljenje struke podudara sa stavom građana da je politička i finansijska zavisnost najveća prepreka slobodi medija u BiH.

Pojasnio je da takva situacija proizvodi autocenzuru koja dubinski razara medije u BiH.

Istraživanje je prezentirano povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija.

(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close