KO SBB BiH ZDK: O razlozima povlačenja iz Vlade ZDK

Saopćenje za javnost

Analizirajući opće stanje kantonalnih izvršnih vlasti u cijeloj Federaciji BiH i učešće predstavnika SBB BiH u istim, na vanrednoj sjednici Predsjedništva Saveza za bolju budućnost, između ostalog, donesena je odluka o povlačenju naših ministara.
Osnovne razloge ovakve odluke vidimo u nedovoljnom obimu participacije u istoj, te nemogućnost da se, shodno tome, na adekvatan način odgovori na krizu i probleme kojih je evidentno sve više u Zeničkodobojskom kantonu.
Naši prijedlozi za rješavanje ovih problema uglavnom su nailazili na nerazumijevanje zbog čega se kriza još više produbljuje i kanton vodi u bezizlaznu situaciju.
U prilog tome, navest ćemo naše inicijative za otpočinjanje pregovora sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja i ostalih budžetskih korisnika, gdje se daleko ranije moglo zaustaviti gomilanje novih dugovanja  po osnovu granskog kolektivnog ugovora.
Tu je još kočenje realizacije zakona o koncesijama, opstrukcije u potpisivanju koncesionih ugovora, itd., a čime je bespovratno izgubljeno dragocjeno vrijeme, ogromna budžetska sredstva i prilika da se pokrene privreda.

Smatramo da nije bilo dovoljno razumijevanja za probleme boračke populacije u rješavanju njihovog izuzetno teškog položaja iako su od strane resornog ministra sačinjeni programi za rješavanje istih.
Slaba koordinacija na relaciji federalnog ministra finansija i Vlade Federacije u smislu nepodržavanja formiranja kantonalne Razvojne banke, te izmjene i dopune zakona o pripadnosti javnih prihoda i servisiranja dospjelih anuiteta po ino kreditima.
Što se tiče dosadašnjeg rada naših ministara, Mirsada Isakovića – ministra finansija, Đemila Ugaraka – ministara privrede i Ekrema Tuke – ministra za boračka pitanja, ocijenjen je najvišom ocjenom i ministri su zaslužili sve pohvale za ono što su postigli u vrijeme vršenja povjerenih dužnosti.

Najavljene promjene u Vladi ZDK ćemo podržati.

Kantonalni odbor SBB BiH ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close