KO A-SDA ZDK: Posljednjih 18 godina građani BiH žive u konstantnoj političkoj krizi

Saopćenje za javnost Kantonalnog odbora A-SDA ZDK  (dokument PDF)

Udomljeni u svom konformitetu vladajuće stranke i njihovi lideri ne mare za stanje naroda i stoga snose punu odgovornost za ovakvo teško stanje . Kada smo se ponadali da cće vladajuća politička elita napraviti odlučujuće reforme i stabilizovati ekonomiju ili napraviti snažniji društveno- ekonomski progres na scenu stupaju sebične i licemjerne političke persone oličene u predsjednicima i
liderima političkih partija, koji svoju političku motivaciju grade isključivo na privatnim interesima i pozicioniranjem poslušne partijske stranačke garniture na mnoga aktivna i dobro plaćena mjesta u organima uprave.

U potpuno dirigiranoj politici a uz obilatu pomoć pojedinih međunarodnih faktora, naši vlastodršci provode sve što je u interesu njihovih političkih elita i individualnih interesa, pri tome slabeći osnovne postulate, ustava, države, pravosuda ,ek0nornije, sigurnosti i sl .
Ova politička družina zasljepljena vlašću koju posjeduje , na sve načine pokušava da na štetu države BiH promovira neku novu i neobjašnjivu brigu za entitete dajući za pravo njenim rušiteljima,  oličenim u političkim strankama u RS-u.

Derogiraju se odluke ustavnog suda i ulazi u političke progone oko istih odluka što je nezabilježen slučaj u političkoj praksi. Ova konfuzija traje predugo i vrijeme je da šira javnost reagìra otvoreno na ovu pogubnu politiku vladajućih stranaka . U putujućem političkom cirkusu vladajuće političke elite i njihovi lideri u beskrajnim dogovaranjima bez ikakvog učinka vrše klasičnu političku represiju nad državom BiH i njenim gradanima.

Rezultat takve politike koja se uglavnom vodi van institucija vlasti je socijalna slika današnjeg društva i pad svih ekonomskih parametara koji jasno govore o
siromašnoj državi ali sa bogatim političkim liderima.

Procent investicije u BiH je pao za oko 70 %, a povećan je broj nezaposlenih,sve je više siromašnih, a socijalna slika BiH društva postaje stravična.

U takvim okolnostima umjesto da se bave ekonomsko socijalnim pìtanjirna oni vode žestoku političku bitku za izbor njihovih i samo njihovih kadrova za pojedina mjesta u N O, visokoprofitabilnih državnih kompanija, izbora sudija i iznimno važnih mjesta u drugim organima uprave.

Politička slika u ZE- DO kantonu ili pak Općini Visoko je gotovo ista : kriza, zastoj i pad proizvodnje , siromaštvo i beskrajna smjena vlasti bez znakovitog učinka ali i u uvodenju u političku praksu elemenata autokratije što je  vidljivo u izvršnoj vlasti Općine Visoko koju personificira načelnica Općine, koja se pretvorìla u stranačku načelnicu koja bez pogovora izvršava stranačku politìku.

Zaboravlja načelnica da je SDA suvremeno vladala Općinom Visoko, njenim resursima i da je godinama trošila budžetska sredstva namjenjena za rješavanje osnovnih egzistencijalnih pitanja građana ,naravno bez pretjerane odgovornosti. U pokušaju da krivca za mnoge promašaje ili budžetski deficit pronađe u bivšem načelniku i poslovanju nekih javnih preduzeća načelnica pokazuje svu bezobzirnost i bahatost bez trunke odgovornosti koju nosi kao dugogodišnji član SDA i njen politički akter .

Zato je budetska štednja započela smanjenjem granta za Mjesne zajednice, vangradsku rasvjetu, participacije za prevoz učenika, kao i smanjivanje sredstava za sportske i kulturne aktivnosti.

Pored navedenih novina u buđetu, „reda u općinskom organu uprave“ redizajnirana vlast je uvela i političku trgovìnu i to sa onim vijećnicima koje je u proteklim godinama svog vladanja SDA dovela u takav položaj da za koru hljeba moraju prodavati svoj karakter i ponos, te tako Visočka vlast dolazi do glasačke mašinerije u Općìnskom Vijeću.

Na kraju se postavlja pitanje: šta mogu očekivati građani od ovakve p0litike ,kak0 reagovati ili šta učiniti i poduzeti da se promjeni ova sumorna slika . Zato, pozivamo sve dobronamjerne i čestite ljude da nas podrže i danam se pridruže u namjeri da zaustavimo ovu autokratiju i prekinemo političku letargiju izazvanu sebičnom i uskostranačkom politikom svih aktera bez obzira na kojem
nivou sprovode svoje politike.

Datmn:28.03.2013.g0dine

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close