Karadžiću ostaje optužnica za genocid u svim bh. općinama

15:38 Djelimično je usvojena žalba Tužilaštva i Karadžiću se vraća optužnica za genocid u bh. općinama. Suđenje se nastavlja pred Pretresnim vijećem.

 

“Žalbeno vijeće, imajući u vidu pismene podsneske, djelimično odobrava prvi žalbeni osnov Tužilaštva, drugi i treći osnov Tužilaštva, poništava odluku Pretresnog vijeća kojom se oslobađa za genocid u općinama i vraća na snagu optužbe pod kojima se tereti pod tačkom 1. optužbe”, rekao je sudija Meron.

 

15:33 Žalbeno vijeće drži da je Pretresno vijeće učinilo pogrešku, te da se može smatrati da su Karadžić i ostali učesnici udruženog zločinačkog poduhvata imali genocidnu namjeru.

 

15:31  Dokazi u spisu ukazuju da se može smatrati da je Karadžić imao genocidnu namjeru.
15:09 Sudija Meron najavio je da neće čitati cijelu presudu nego samo dispozitiv, ali da će prije toga iznijeti sažetak žalbe i optužnice.

15:00 Sud počeo sjednicu na kojoj će se odrediti o žalbi optuženog Karadžića.
Međunarodni sud u Hagu izriče presudu po žalbi Radovana Karadžića, koji je 11. juna ove godine podnio zahtjev za izricanje oslobađajuće presude po svim tačkama optužnice  u skladu s pravilom 98bis Pravilnika.

Podsjetimo, na pretresu održanom 28. juna 2012. Pretresno vijeće je izreklo oslobađajuću presudu po tački 1 optužnice u kojoj se navodi da je Karadžić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, zajedno s drugim članovima vođstva Srbije i bosanskih Srba, koji je imao za cilj trajno uklanjanje bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata iz općina u Bosni i Hercegovini u periodu od 31. marta 1992. i 31. decembra 1992. provođenjem kampanje progona, koja je uključivala ponašanje na osnovu kojeg se vidjela namjera da se počini genocid.

U tom pogledu, Vijeće je zaključilo da nema “dokaza, čak i ako bi bili u potpunosti prihvaćeni, koji bi mogli da podrže osudu za genocid u tim općinama prema članu 4(3) Statuta”.

Tužilaštvo je 25. septembra 2012. uložilo žalbu na oslobađajuću presudu, nakon čega je Žalbeno vijeće saslušalo usmene podneske u vezi sa žalbom 17. aprila 2013.

Pravilo 98bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda predviđa da će, po završetku izvođenja dokaza optužbe, Pretresno vijeće usmenom odlukom, nakon što sasluša usmene argumente strana, donijeti oslobađajuću presudu po bilo kojoj od tačaka optužnice ukoliko nema dokaza koji mogu biti osnova za osudu.

Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, vođa Srpske demokratske stranke (SDS) i vrhovni komandant vojske bosanskih Srba (VRS), tereti se za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja, počinjene u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close