BiHPolitika

Kapitalizmu je došao kraj, grupa porodica vodi ilegalnu svjetsku vladu

Naučno-stručna knjiga “Pad kapitalizma i početak filantropizma” autora prof.dr. Nikole Grabovca, koja je danas predstavljena, kritikuje kapitalizam kao potrošeni, umirući sistem, ali kroz pojam filantropizma nudi prijedloge i rješenja za ekonomsku krizu u svijetu.

Promotori knjige prof.dr. Milenko Dostić i doc.dr. Slobodan Vujić su kazali da je knjiga remek djelo, obuhvata mikro i makro ekonomiju i nudi rješenje za ekonomske probleme čovječanstva.

Iako kapitalizam nije još potpuno potrošen sistem, prof. Dostić smatra da je u zadnjoj fazi trošenja, u predsmrtnom je periodu, potrajat će ali je vrijeme da se razmišlja koja je to sljedeća društveno-ekonomska epoha i sistem koji će neminovno uslijediti.

Kapitalizam je dao dobre rezultate u toku svog životnog vijeka, ističe Dostić, ali su se pojavile mnoge kontraproduktivne stvari.

– Kapitalizam vodi u rat, ratovi su sadržina kapitalizma, jer svojom snagom i moći žele uvijek i po svaku cijenu da ostvare svoje ciljeve. Izazov profita je inicijalna kapsula za mnoge ratove, jer kapitalista želi stalno gomilanje bogatstva, pa tamo gdje ima resursa i mogućnosti, oni uzimaju – kazao je Dostić i dodao da je rješenje u filantropizmu koji postoji od antičkog doba, kao pojam.

Profesor Grabovac naglašava da je kapitalizam odigrao strahovito pozitivnu ulogu u svijetu, ali sada ulazi u toliko retrogradnu fazu da je bolje da što prije ode, ocjenjujući da je definitvno kapitalizmu došao kraj.

Po svojoj filozofiji postojanja, pojašnjava Grabovac, on ne može dalje opstati jer je zasnovan na potpunom interesu privatnog poduzetništva i pojedinca, a tamo gdje pojedinac ima interes on će uložiti, a tamo gdje nema on neće. Te shodno tome, pojedinac nema interes za visoko i srednje obrazovanje, za zdravstvo, nauku ili kulturu, ima interesa samo za vrhunski sport.

Grabovac u knjizi također eksplicite navodi, dokazuje i citira, da je grupa privatnih porodica formirala ilegalnu svjetsku vladu, koja je sada smještena u Federalnim deviznim rezervama SAD-a, one su privatno vlasništvo i nad njima Kongres i predsjednik Amerike nema nikakvog uticaja. Odluke u svijetu donose 13 bogataških porodica i oni upravljaju svijetom, MMF-om i Svjetskom bankom, “to su samo obični igrači ilegalne svjetske vlade koji ništa ne odlučuju globalno, već samo sprovode tu politiku”.

Njegova je kreacija pojma filantropizma. To je širi pojam nego što je socijalizam, komunizam, širi nego vjerski pojam filantropije i on ga u knjizi jako puno razrađuje, a zasniva se na mnogim stvarima koje se nama, koji živimo u ovakvom obliku, čini nevjerovatnim.

–  Gdje sam god uputio kritike kapitalizmu, ja sam predložio rješenja, u budžetskoj politici, carinskoj, vanjsko-trgovinskoj politici, jer lako je kritizirati, ali šta predložiti. Imam prijedloge. Smatram da to nije utopija, a to će mnogi reći, nego da je to realnost, jer sve što je prije 50 godina bila utopija postalo je realnost – istakao je prof. Grabovac.

S obzirom na to da je pod jarmom kapitalizma izgubljen moralni dignitet, knjiga “Pad kapitalizma i početak filantropizma” Nikole Grabovca usmjerava, daje prijedloge i nudi naučno-stručna ekonomska rješenja za čitav svijet.

Filantropizam prof. Grabovca će pokušati riješiti probleme siromaštva, nezaposlenosti, gladi, bijede i besperspektivnosti u više od 120 zemalja svijeta u kojima živi oko 5,1 milijardi stanovnika u izuzetno siromašnim i nerazvijenim državama. I ostali dio razvijenog čovječanstva (više od 70 država, sa više od 1,3 milijarde stanovnika) nastavit će svoj rast i razvoj u filantropizmu.

– Filantropizam će još više razviti vjeru u dobrotu čovjeka, on je društvena neophodnost na sadašnjem nivou društvenog razvoja, nije socijalizam a pogotovu ne komunizam, niti utopija i zabluda. Svjetsko čovječanstvo je zaslužilo da se oslobodi kapitalističke nemani. Svijetu je dosta ratova, terorizma, masovne migracije i sve veće gladi i bijede, nezaposlenosti, siromaštva, vode, pojave raznih bolesti – zaključio je Grabovac.

Profesor Grabovac je bio visoki funkcioner u socijalizmu, komunizmu  i kapitalizmu, bio je ministar u gotovo svim vladama Bosne i Hercegovine u ratnom i postratnom periodu. Na knjizi je radio 58 godina i pročitao je sve raspoložile knjige autora i naučnika “koji su bježali i bježe od istine, a koje on citira da ne bi bili diskriminirani”.

 

(FENA)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close