PolitikaZDK

Kantonalni štab ZDK usvojio Plan pripravnosti za oboljenja izazvana novim corona virusom

Kantonalni štab ZDK usvojio Plan pripravnosti za oboljenja izazvana novimcorona virusom

Krizništab za praćenje corona virusa Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjedniciusvojio je Kantonalni plan pripravnosti za oboljenja izazvana novim coronavirusom (Covid-19).

Krizništab je prihvatio procjenu potreba za zaštitnom opremom i dezinfekcionimsredstvima, kao dio pripravnosti zdravstvenog sistema na borbu za novim coronavirusom.

Zaključenoje da se prema Vladi ZDK uputi Informacija o stanju u vezi kontrole Coronavirusa. Informacija će sadržavati Plan pripravnosti kao i procjenu potrebnihzaštitnih sredstava i dezinfekcionih sredstava. Također će se navesti potrebanabavke najmanje 3-4 kontejnera za izolaciju osoba sa sumnjom na infekcijunovim corona virusom, kao i osposobljavanje Kantonalne bolnice za tretmannajtežih stanja koja trebaju respiratornu podršku, za šta je potrebno hitnoizvršiti nabavku najmanje dva respiratora.

Svimzdravstvenim ustanovama će biti dostavljen Kantonalni plan pripravnosti kao iprocjena potreba za zaštinom opremom, te se svim ustanovama na području ZDKnalaže da formiraju svoje Operativne timove te da urade vlastite Planovepripravnosti, a na osnovu kantonalnog dokumenta.

DokumentKantonalni plan pripravnosti i Procjena potreba za zaštitinom opremom će bitidostavljeni i Federalnom kriznom štabu.

Press-službaZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close