BiHPolitika

Kantonalni premijeri u Vladi FBIH: Zajedno ka postizanju ciljeva

Provedba aktivnosti utvrđenih Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje od 2015. do 2018. godine bila je jedna od tema današnjeg susreta premijera Federacije BiH Fadila Novalića, zamjenice premijera i federalne ministrice financija Jelke Milićević i zamjenika premijera i federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače s premijerima i ministrima financija svih deset kantona u Federaciji BiH.

Razgovarano je, također, o provedbi Odluke o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u BiH u svezi fiskalne politike, s posebnim osvrtom na parafiskale namete.
Sastanak, koji je održan u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, sazvan je jer i od aktivnosti kantona u značajnoj mjeri ovisi pozicija BiH na putu ka Europskoj uniji i realizacija zadataka proisteklih iz Reformske agende.

Nakon što su ministrica Milićević i ministar Drljača predstavili osnovne zadatke iz Reformske agende koji su u nadležnosti njihovih ministarstava, premijer Novalić je podsjetio predstavnike kantonalnih vlada na njihove obveze u okviru reformskih procesa.

Naime, kantonalnim nadležnostima obuhvaćene su, izravno ili neizravno, četiri reformske oblasti: javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost, zatim tržište rada, također vladavina prava i dobro upravljanje, kao i reforma javne uprave.

Kantoni su, također, uključeni i u odgovaranje na trećinu pitanja postavljenih u upitniku Europske komisije.

Na današnjem sastanku su predstavnici USAID-a upoznali prisutne s glavnim elementima projekta reforme fiskalnog sektora, čiji je jedan od ciljeva racionalizacija parafiskalnih taksi i naknada, što bi umnogome doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta i privlačenju investicija.

Kantonalni premijeri i ministri upoznali su predstavnike Federalne vlade o vlastitim iskustvima na provedbi Reformske agende i da su svi kantoni pri kraju s popunjavanjem upitnika.

Također, pozdravili su ovakav izravan način dogovaranja i koordiniranja aktivnosti federalne i kantonalnih vlasti.

Danas je zaključeno da ovakve susreta treba održavati najmanje jednom u tri mjeseca. Ujedno, Vlada FBiH spremna je ponuditi kantonima svu pomoć u što bržoj realizaciji ciljeva iz Reformske agende, ali i drugim bitnim pitanjima za kantonalne razine vlasti.

 

(Vijesti.ba)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close