Kanton Sarajevo pred bankrotom

Kanton Sarajevo je od revizora za poslovanje u 2013. godini dobio negativnu ocjenu jer je godinu završio s manjkom od 35,2 mil KM i akumuliranim manjkom od 119,6 mil KM.
Na ovo, Kantonu Sarajevu prijete i tužbe po osnovu radno-pravnih odnosa uposlenih, koje su samo u 2013. godini iznosile 8,97 mil KM.\
Presude koje su postale pravosnažne do sredine 2013. dostigle su iznos od oko 17 mil KM, a nepoznat je ukupni iznos presuda koje su postale pravosnažne do kraja godine.
Većina poslanika u Skupštini KS najveći problem vidi u usvojenom budžetu za 2014. godinu, koji je prema procjeni većine nerealan i koji Kanton Sarajevo vodi ka bankrotu.
Enes Zeković, nezavisni poslanik u Skupštini KS i predsjednik Novog pokreta BiH, ističe da će dug Kantona Sarajevo biti i veći jer još nisu pristigle sve tužbe po osnovu radno-pravnog odnosa, te procjenjuje da će manjak biti preko 180 mil KM.
Revizori u izvještaju ističu da planiranje javne potrošnje u iznosu od 739.740.000 KM nije bilo zasnovano na ostvarivim prihodima, primicima i finansiranju, a tokom godine izvršenje budžeta nije praćeno shodno Zakonu o budžetima u FBiH u kontekstu uravnoteženja ostvarenih prihoda i rashoda, što je imalo za posljedicu tekući deficit od 35.175.830 KM i akumulirani deficit u iznosu od 119.596.593 KM.
Budžetski korisnici na pojedinim pozicijama stvorili su obaveze iznad onih koje je odobrilo zakonodavno tijelo, odnosno prekoračenje budžeta od 25.696.547 KM i to tekuće obaveze 17.588.487 KM, sudska izvršenja po osnovu tužbi zaposlenika 2.161.007 KM, razlika plaće za 2012. godinu 946.780 KM i plaće i naknade kod osnovnog i srednjeg obrazovanja 5.000.273 KM, čime je postupljeno suprotno članu 4 Zakona o budžetima u FBiH i Zakonu o izvršavanju budžeta kantona.
Prekoračenje potrošnje je priznato u finansijskim izvještajima na osnovu odluke Vlade bez prethodne saglasnosti Skupštine.
Upozoravaju da dugovi koncesionara nisu adekvatno evidentirani, te da potraživanja na osnovu koncesionih naknada iskazana u iznosu od 1.333.758 KM nisu realno i tačno iskazana jer Ministarstvo privrede nije vodilo tačnu i potpunu pomoćnu evidenciju dugovanja koncesionara.
Revizori upozoravaju i da visokoškolske ustanove nisu uključene u sistem trezorskog poslovanja u skladu sa Zakonom o trezoru u FBiH i Zakonom o budžetima u FBiH, pa kanton nema nadzor i kontrolu nad trošenjem javnih sredstava i prihoda koje one ostvare iz vlastite djelatnosti.

Nezavisne novine

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close