Kakvu poruku šaljemo evropskoj i bh. javnosti!?

BiH nema nacionalni program za integraciju u EU

Nesporna je činjenica da BiH mnogo kasni za susjedima kada je riječ o ispunjavanju obaveza na putu ka EU. No, ono što BiH mora hitno uraditi jeste izrada programa integrisanja, što prema mišljenju pojedinih državnih parlamentaraca, nikako da dođe na red.

Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić, izjavila je za portal “Dnevnog avaza”da zemlje potencijalni kandidati obično pripremaju program integrisanja koji je sveobuhvatniji dokument u smislu da osim programa usvajanja zakonodavstva sadrži i  plan ispunjavanja svih kriterija za članstvo.

Predviđeni planovi

– Kada to kažem mislim na kriterije iz Kopenhagena i Madrida, a podrazumijeva i finansijska sredstva potrebna za provedbu predviđenih planova. DEI je još 2010. godine započela konsultacije u smislu izrade efikasnog mehanizma koordinacije koji bi morao prethoditi izradi programa integrisanja.

 

Što se tiče samog programa integrisanja, DEI je pripremila sve što je  mogla sama kao institucija uraditi. Pripremili smo smjernice za pisanje tekstualnog dijela programa sa dva primjera kako bi to izgledalo na, recimo, poglavlju za državnu pomoć, oporezivanje… Pripremili smo tabele sa podjelom acquis-a. Podijelili acquis prema institucijama za koje smatramo da su nadležne za preuzimanje tih dijelova acquisa – pojasnila je Savić.

Pri tome je istakla da su pripremljeni i dokumenti vezani za informatičku podršku koji se odnose na popunjavanje baze podataka koja bi bila sredstvo za praćenje u provedbi programa integrisanja. Savić je potcrtala da je sada potrebno da se sve nadležne institucije uključe da bi se pristupilo izradi programa integrisanja .

Osim toga, dvije ključne stvari ostaju neriješene, a to su izmjena Ustava u skladu sa presudom u slučaju “Sejdić- Finci” i uspostavljanje ekspertnog mehanizma koordinacije. Savić je podsjetila da se, kada je riječ o provedbi presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, vrše političke konsultacije da se što prije dođe do rješenja.

– Kada je riječ o uspostavljanju efikasnog mehnizma koordinacije, radi se u okviru tima za izradu efikasnog mehanizma koordinacije kojeg je imenovalo Vijeće ministara BiH još u oktobru prošle godine.

 

Tim je imao nekoliko sastanaka i dogovoreni su osnovni principi. Postoji nekoliko otvorenih pitanja, koja su političke prirode i u čije su se rješavanje uključili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, oba entitetskja premijera te gradonačelnik Brčko ditrikta.

S druge strane, Nermina Zaimović – Uzunović, članica Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH ističe kako je žalosno što naša zemlja nema ključnih stvari za proces evropskih integracija, a sve zbog bh. društvenog uređenja.

Pravna stečevina

– To se odnosi na mehanizam koordinacije s obzirom da se pravna stečevina EU prihvata ne samo na državnom nego i na entitetskim nivoima. Potrebno je ostvariti koordinaciju koja nikako da se završi. Ružno je što mi samo sporadično neke zakone usvajamo, a koje nam EU zbog nekih okolnosti i potreba BiH nametne.

 

Dakle, nemamo nacionalni program i ne zna se kada ćemo taj program dobiti- rekla je Zaimović – Uzunović za portal “Dnevnog avaza”.

Na kraju je dodala da Komisija rijetko zasjeda, čime se šalje loša poruka bh. i evropskoj javnosti da se ne radi dovoljno na tome. Uz sve to, stalno su prisutne opstrukcije iz RS čime je posao dodatno otežan.

avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close