-TopSLIDEKultura življenjaLifestyleZdravlje

Kako restriktivne mjere protiv pušenja mogu postati kontraproduktivne

Strategije i kampanje koje u fokusu imaju restriktivan pristup prestanku pušenja, iako efektivne, nisu dovoljne.

Kontrola duhana u određenoj mjeri funkcioniše. Rezultirala je smanjenom rasprostranjenošću proizvoda koji sagorijevaju duhan u protekloj deceniji – poreske stope su visoke, na snazi su zabrane pušenja na javnim mjestima, pakovanja nose zastrašujuće vizuale i poruke. Jednostavno rečeno, pušenje više nije cool. Međutim, i pored toga, 9 od 10 pušača nastavlja da puši.

Ako bi se stopa pušenja pokušala smanjiti dodatnim povećanjem poreza, to bi najviše uticalo na siromašni sloj stanovništva koji najviše puši, time više ako uzmemo u obzir visoku stopu inflacije i ekonomsku krizu koja je već zakucala na naša vrata. U tom slučaju, pušači će se okrenuti crnom tržištu. Ako bi se, pak, predložila zabrana prodaje cigareta, za određeni dio ili cjelokupnu populaciju, vjerovatno je da bi rezultat bio dramatičan porast ilegalne prodaje, i od toga bi korist imalo opet – crno tržište.

Alternativa pristupu, ali i pušenju cigareta postoji

Alternativa postoji, i poznata je pod nazivom smanjenje štete. Ovaj koncept uspješno se  primjenjuje u brojnim sferama života, te su stoga sve glasniji pozivi na njegovu sveobuhvatnu primjenu i u oblasti borbe protiv pušenja. On bi toj borbi ponudio nijansiran pristup u kojem bi alternative cigaretama, poput uređaja koji zagrijavaju duhan ili e-cigareta, bile regulisane kao proizvodi sa modificiranim rizikom, ali jasno predstavljeni kao bolji izbor za punoljetne pušače od nastavka pušenja cigareta. Različiti proizvodi se prosto trebaju tretirati na različite načine.

Alternative cigaretama ukoliko su provjerene, na nauci zasnovane i odgovorno komercijalizovane, značajno su manje štetne po ljudsko zdravlje. Šteta od pušenja prvenstveno dolazi od duhanskog dima koji nastaje kao rezultat sagorijevanja, a koje pušači, ali i nepušači udišu. Proizvodi koji ne uključuju sagorijevanje, kao što su e-cigarete ili proizvodi koji zagrijavaju duhan, nose zdravstveni rizik jer oslobađaju nikotin koji izaziva zavisnost, ali značajno manje rizika u odnosu na klasične cigarete koje sagorijevanjem oslobađaju štetan duhanski dim. Ova činjenica je naučno utemeljena, zahvaljujući nezavisnim toksikološkim studijama. Ukratko, nauka tvrdi da pušači koji nisu spremni da ostave duhan i nikotin u potpunosti, mogu imati značajne zdravstvene koristi od prelaska na neku od bezdimnih alternativa. Naravno, uvijek treba imati u vidu da je najbolji izbor za svakog pušača da ostavi duhanske i nikotinske proizvode u potpunosti.

PR Tekst

Buka

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close