Kakanj: Sastanak o iznalaženju rješenja za sprečavanje nelegalne sječe šume

Jučer je u prostorijama Policijske stanice Kakanj, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Bečirović Fahrudin je održao radni sastanak sa načelnikom PU II Ramović Šerifom i komandirom ove policijske stanice Buza Esnafom, na kojem je bio prisutan rukovodilac Poslovne jedinice „Šumarija“ Kakanj Kovač Nusret i njegovi saradnici, a koja djeluje u sastavu JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići.

Na održanom sastanku, glavna tema razgovora je bila analiza stanja u oblasti bespravne sječe šume i iznalaženje rješenja za sprečavanje nelegalne sječe šume na području općine Kakanj.

U nastavku je zaključeno, a u kontekstu svih aktivnosti poduzetih u proteklom periodu po pitanju bespravne sječe šume, da je neophodno preduzimanje intenzivnijih mjera na postizanju boljih rezultata na preveniranju ovih nezakonitih radnji, kao i određenih zajedničkih aktivnosti, koje će se preduzimati od strane policijskih službenika Policijske stanice Kakanj i uposlenika Poslovne jedinice „Šumarija“ Kakanj. Tom prilikom je naglašeno da će se u smislu realizacije i postupanja po usvojenim zaključcima, u narednom periodu pojačati kontrole policijskih službenika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontroli vozila kojim se vrši prijevoz drvne građe i sortimenata, a sve sa ciljem dokumentovanja slučajeva bespravne sječe šume i procesuiranja izvršilaca istih.

Budući da će se u narednom periodu izvoditi proljetni radovi na čišćenju šuma, livada i obradivih površina spaljivanjem niskog rastinja, korova i sl., zajednička ocjena svih prisutnih je bila da je u cilju preventivnog djelovanja, neophodno sprovođenje mjera zaštite od požara i eksplozija, kao i mjera na sprječavanju izazivanja i širenja šumskih požara. Kako je zaključeno,policijski službenici će u okviru svojih nadležnosti djelovati preventivno te upozoravati građane  na maksimalan oprez prilikom izvođenja ovih radova. Takođe je naglašeno, da će policijski službenici brzo i efikasno postupati u svim slučajevima devastacije i oštećenja objekata koji su vlasništvo navedenog preduzeća, a koji su zbog izolovanosti i udaljenosti lokacija na kojim se nalaze čest predmet oštećenja od strane lica, koja u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi ili iz bahatosti, otuđuju određene predmete te oštećuju navedene objekte.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close