Kakanj: Predstavljene brojne pogodnosti za investitore

U okviru ukupnih aktivnosti koje su u protekla 3 mjeseca, prema ocjenama  relevantnih subjekata, označile potpuni zaokret u odnosu Općine Kakanj prema privrednicima, organiziran je, u četvrtak 7. marta 2013. godine, u velikoj sali Općine, novi susret sa privrednicima. Susret je organiziran u okviru okruglog stola o temi “Podsticajne i stimulativne mjere za poboljšanje stanja u privredi općine Kakanj”.
Podsjetimo, prvi susret sa privrednicima Kaknja općinski načelnik Nermin Mandra organizirao je početkom decembra 2012. godine, ubrzo nakon preuzimanja dužnosti načelnika.

Na prvom sastanku upućena je poruka  privrednicima da se osjećaju slobodnima doći ili zvati, u bilo koje doba dana, i načelnika, i općinske službenike, da su vrata Općine otvorena, da je svako radno mjesto bitno, te da će, uz kontinuiranu svakodnevnu saradnju, biti održavani i periodični sastanci sa privrednicima.

Tada su najavljene i brojne pogodnosti za investiranje.

Što je najavljeno, to je i učinjeno, i to u veoma kratkom roku, tako da su na okruglom stolu investitorima predstavljene brojne pogodnosti, a sve u cilju da se pokrene Kakanj i snažno zakorači u pravcu intenzivnog lokalnog ekonomskog razvoja.

Tokom okruglog stola ukazano je, između ostalog, i na pogodnosti za investiranje koje su određene jednom od odluka sa 5. sjednice Općinskog vijeća Kakanj koja je održana 28. februara 2013. godine.

Pogodnosti se odnose na investitore koji grade na području općine Kakanj, na zemljištu sa pravom korištenja ili na zemljištu u privatnom vlasništu.

Za gradnju objekta do 100 kvadratnih metara neto građevinske površine investitoru pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava u iznosu od 30 % naknade koja se obračunava za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

Za gradnju objekata od 100 do 200 kvadratnih metara neto građevinske površine investitoru pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava u iznosu od 50 % naknade koja se obračunava za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

Za gradnju objekata od 200 do 500 kvadratnih metara neto građevinske površine investitoru pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava u iznosu od 70 % naknade koja se obračunava za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

Za gradnju objekata preko 500 kvadratnih metara neto građevinske površine investitoru pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava u potpunom iznosu visine naknade koja se obračunava za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

Osim toga, pravo na poticaj u vidu oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade stiče investitor za parcelu na kojoj gradi objekat u periodu od 5 godina od dana pribavljanja odobrenja za upotrebu objekta.

Na okruglom stolu je bilo riječi i o brojnim drugim pogodnostima za investitore koje su definirane kroz nedavno usvojenu Odluku o općinskim taksama na istaknutu firmu i usvojeni Tarifnik o visini naknade za korištenje javnih površina, a predstavljeni su i planovi za realizaciju općinskih poticaja poljoprivrednoj proizvodnji i poticaja razvoju, poduzetništvu i obrtu, te program podrške privrednim subjektima putem Kreditno-garancijskog fonda.

O ovim poticajnim mjerama izvještavat ćemo u narednim danima.

Okrugli sto je  bio prilika da se rezimiraju pomenute aktivnosti, da se privrednici upoznaju sa usvojenim pogodnostima i olakšicama, te da se čuju stavovi privrednika u pogledu mogućnosti za dalje aktivnosti u smislu poboljšanja uslova za poslovanje.

Okruglom stolu je prisutvovalo oko 50 predstavnika kakanjkih privrednih subjekata, “d.o.o.” i “d.d.” firmi.

Aktivnosti Općine Kakanj usmjerene na stvaranje ambijenta pogodnog za investiranje su pohvaljene od strane privrednika.

Planirano je da 12. marta 2013. godine okrugli sto o istoj temi bude upriličen  i za obrtnike i ugostitelje.

www.magazinplus.eu – Općina Kakanj

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close