Kakanj: Nermin Mandra morao provaliti u kabinet načelnika

Općinski načelnik Nermin Mandra započeo je  obavljanje dužnosti načelnika Općine Kakanj. Prvi radni dan načelnika kojem su građani općine Kakanj ukazali povjerenje na Lokalnim izborima koji su održani 7. oktobra 2012. godine, počeo je, u najmanju ruku, neprijatnom situacijom. Premda je dolazak novoizabranog načelnika bio najavljen dosadašnjem načelniku Jašarspahiću, ipak su novoizabranog načelnika dočekala zaključana vrata ureda načelnika, a nije postojala niti mogućnost da se vrata otključaju rezervnim ključem jer je ključeve imao samo dosadašnji načelnik. Angažirana su dva uposlenika Općine koji su vrata otvorili ručnim alatom.

“Moj prvi radni dan na radnom mjestu načelnika počeo je malo neprijatno i malo neuobičajeno. Evo nakon 35 dana nakon što su održani izbori i nakon što sam sa prethodnim načelnikom dogovorio da se sa početkom radnog vremena danas  nađemo u kabinetu i da riješimo primopredaju, nažalost jutros ga nisam zatekao na radnom mjestu. Nažalost, jutros smo ovdje koristili sredstva za provalu u kabinet općinskog načelnika. Nakon toga on se pojavio i mi smo izvršili primopredaju koja nije bila pripremljena nakon 35 dana od izbora, ali smo to vrlo brzo završili. On je otišao svojim poslom, usput je predao zahtjev da narednu godinu bude finansiran iz Budžeta Općine Kakanj i da prima platu kako to omogućava zakon. Općinske službe nisu pripremile primopredaju, kazali su da su čekali da čuju šta ću ja kazati, šta ću tražiti… Ali to smo završili. Primio sam 975 000 KM deficita, primio sam praznu blagajnu i primio sam kabinet, i prazne općinske račune, uglavnom” Za vrijeme trajanja mog mandata ova kancelarija će biti otključana i ja neću imati ključ od zgrade Općine kao što  je to imao prethodni načelnik. Ključ ove kancelarije će imati sekretarica ili šef kabineta, a ja nemam potrebu da nosim toliko ključeva, imam toliko svojih ključeva”, rekao je u izjavi za medije općinski načelnik Nermin Mandra.

Načelnik Mandra je govorio i o novitetima u radu općinskih organa uprave koji su potrebni kako bi se pokrenule aktivnosti na razvoju Kaknja, te je najavio opsežne aktivnosti kako bi se stvorio ambijent pogodan za investiranje u Kaknju. Sastanak sa prvim saradnicima i državnim službenicima trajao je duže od dva sata. Razgovarano je  o aktuelnim poslovima u Općini Kakanj i planovima za osiguranje uslova za ubrzani progres Kaknja.

“Ja sam im dao određene instrukcije šta raditi u narednom periodu, a to je vrlo široka lepeza poslova od pripreme rebalansa Budžeta, pripreme Nacrta Budžeta za narednu godinu, identificiranja svih slobodnih površina pogodnih za izgradnju da se što prije pripreme za licitaciju… Govorili smo i o statusu Strategije razvoja Općine Kakanj 2007-2017, s obzirom da je evo  polovina njenog trajanja, i izrazili smo potrebu za njenom revizijom. Govorili smo i određenim potrebama unutrašnje reorganizacije, o mjerama štednje, dakle, bio je vrlo širok dijapazon razgovora. To su prvi razgovori, naravno da ću ja nastaviti svakodnevno dogovarati se sa rukovodećim državnim službenicima”, rekao je načelnik Mandra.

Razvoj poduzetništva u Kaknju, razvoj privrede, investicije, zapošljavanje, oblasti su koje će biti u žiži rada načelnika i službi, ali posebna pažnja će se usmjeriti i na zaštitu okoliša što ukazuje na potrebu da se ostvari harmoničan odnos između razvoja privrede i zaštite čovjekove okoline. Agencija za lokalni ekonomski razvoj i “zeleni ured”, ili odjeljenje za zaštitu čovjekove okoline, su organizacijski noviteti koji će omogućiti brzu i efikasnu akciju u ovim sferama života i rada.

“Pripremamo mi formiranje odjeljenja ili agencije za lokalni ekonomski razvoj što treba ugraditi u aktuelnu sistematizaciju. Pripremamo i formiranje “zelenog ureda” ili odjeljenja koje će se baviti isključivo problemima zaštite životne sredine. S obzirom na širok spektar poslova i na veliku angažiranost, ja planiram dovesti dva savjetnika, ne da se uhljebe, nego ljude sa referencom i sposobne ljude. Kada ti ljudi dođu vi ćete se uvjeriti da su to ljudi koji će pomoći i meni, i uposlenima u Općini Kakanj, da pokrenemo Kakanj, da Kakanj napravimo boljim ambijentom za razvoj poduzetništva, za razvoj privrede, za nova zapošljavanja i brojne druge projekte koje pripremamo.

Već u narednoj godini će se vidjeti novine, a ja procjenjujem da će se efekat ovih aktivnosti koje ćemo poduzeti vidjeti za dvije godine. Dakle naša je ambicija da otvorimo Kakanj za investicije i u tom smislu smo pripremili veliki broj mjera koje ćemo poduzeti kako bi privrednici prepoznali Kakanj kao  mjesto bolje za ulaganje, nego Zenica, da konkurentnost Kaknja povećamo u odnosu na sve općine u BiH… Kada privrednici to prepoznaju, trebaju doći, kupiti zemlju, započeti izgradnju i za dvije godine bi trebalo da firma počne raditi i zapošljavati. To su naše ambicije, to su naše želje. Uz jedan ogroman rad, ogromno odricanje, angažman svih ljudi u Općini, državnih službenika, Općinskog vijeća, ja vjerujem da ćemo ostvariti zacrtane planove. Oni jesu veoma zahtjevni, ali nema vremena za čekanje, pa možda, zbog toga, i ova jutrošnja aktivnost”, rekao je općinski načelnik  Nermin Mandra.

Pitanja novinara odnosila su se i na pregovore u vezi formiranja većine u Općinskom vijeću.

“Formirana je većina u Općinskom vijeću, prije konstituirajuće sjednice bit će potpisan sporazum između partnerskih stranaka, a većinu u Općinskom vijeću će činiti 18 vijećnika od 30 koliko iznosi ukupna brojka vijećnika”, odgovorio je načelnik Mandra.

www.magazinplus.eu – Općina Kakanj

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close