Kad “daije” vaze i postanu kao šejtani

Poslanikova praksa – osuđivanje ili upućivanje ljudi u islam?!

ZUHDIJA ADILOVIĆ – Preporod.com

Šejh Muhammed Mutewelli Eš-Ša’rawi, r.a., prenosi svoj slučaj sa jednim mladićem ekstremistom:

“Raspravljao sam sa jednim mladićem koji zastupa ekstremne stavove, pa sam ga upitao: Da li je uništenje noćnog kluba eksplozivom u nekoj od muslimanskih zemalja halal ili haram?

On odgovori: Halal, svakako, i njihovo ubistvo je dozvoljeno.

– Kada bi ih ti ubio dok oni čine grijehe, gdje će završiti?

– U džehennemu, svakako! – odgovori on.

– Gdje ih šejtan želi odvesti?

– U džehennem! – reče.

– Onda, vi i šejtan imate zajednički cilj: uvesti ljude u džehennem!

Zatim sam mu spomenuo hadis u kojem se navodi kako je Poslanik, s.a.v.s., zaplakao kada je pored njega prošla dženaza jednog Jevreja. Ashabi su ga upitali: Zašto plačeš, Allahov poslaniče? On odgovori: Jedna ljudska duša mi je umakla u vatru.

Zatim sam mu rekao: Pogledaj razliku između vas i Poslanika, s.a.v.s., koji se trudi da uputi ljude i da ih spasi od vatre. Vi ste na jednom putu, a Poslanik, s.a.v.s., naš miljenik, na potpuno drugom! Vi biste, također, trebali da praktikujete da’wu (pozivanje ka Allahu) kako biste ljude spasili tmine grijeha. Upućivanje ljudi u islam je naša obaveza, a ne njihovo ubijanje.”

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close