JU Zavičajni muzej Visoko: U posljednje vrijeme na području Općine Visoko prisutno flagrantno kršenje zakona

Javna ustanova  Zavičajni muzej Visoko kroz svoj redovan rad došao je do informacija da je u posljednje vrijeme na području Općine Visoko prisutno flagrantno kršenje Zakona o zaštiti kulturne baštine ZE-DO kantona  i Zakona o muzejskoj djelatnosti ZE-DO kantona.

Muzej je i do sada u okviru svojih ovlaštenja redovno informisao nadležne institucije o ovakvim pojavama i to će nastaviti i dalje činiti uz pretpostavku da i druge nadležne službe i državni organi  intenziviraju svoj  rad na terenu po ovom pitanju.

Iako muzej nema inspekcijske nadležnosti, podsjećamo određene subjekte  – Udruženja građana, odnosno Fondacije koji su registracijom stekli status pravnog lica bez obzira na nivo djelovanja: Općina, Kanton, Entitet ili država BiH, da sama sudska registracija određene djelatnosti ne znači da taj pravni subjekt može automatski vršiti arheološka ili druga istraživanja kulturne baštine na terenu.

Nužno je da u skladu sa odredbama pozitivne zakonske regulative  na ponuđeni Projekat

– Elaborat o planiranom istraživanju nadležni  Zavod za zaštitu spomenika da pozitivno mišljenje, pa da se nakon toga pribavi i konačna saglasnost na istraživanja od nadležnog Ministarstva ZE-DO kantona ili Federacije BiH ovisno o kategorizaciji kulturnog dobra.
Bez obzira da li se radi o pravnim subjektima ili fizičkim licima, te da li se namjerava istraživati na privatnim ili državnim parcelama, neophodno je u skladu sa članom 10. Zakona o muzejskoj djelatnosti ZE-DO kantona potpisati Ugovor o saradnji sa jednim od muzeja na području kantona i tek nakon toga se može prići istraživanju.

Trenutno, Zavičajni muzej na osnovu provedene pravne procedure i pribavljenih dokumenata ima potpisana dva validna ugovora za istraživanja na području općine Visoko i to sa Udruženjem „Archaetypes international research“ i Fondacijom „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“, koji mogu istraživati isključivo u okviru pribavljenih validnih dozvola i potpisanih ugovora sa Zavičajnim muzejom – Visoko.

Sva druga pravna ili fizička lica koja nisu prošla neophodnu zakonsku metodologiju vršeći istraživanja na području Općine Visoko čine teške prekršaje pomenutih zakona i podliježu propisanim sankcijama.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close