JU Centar za socijalni rad Visoko: Obavještenje!

Obavještavamo korisnike prava na dječiji dodatak da za srednjoškolce i studente dostave uvjerenje o redovnom školovanju, kao i potvrde o visini ličnog dohotka ili uvjerenja Službe za zapošljavanje općine Visoko, a najkasnije do 31. oktobra 2013. oktobra.

Uvjerenja su potrebna kako bi korisnici i dalje koristili pravo na dječiji dohodak.

JU Centar za socijalni rad Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close