JP Autoceste FBiH potpisale ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom

JP Autoceste FBiH potpisale ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom

KONKRETAN KORAK KA NOVIM MODELIMA FINANSIRANJA IZGRADNJE AUTOCESTA

(SARAJEVO, 30. aprila, 2013) Danas su u Sarajevu, Ensad Karić, direktor JP Autoceste FBiH u ime Vlade FBiH i Tomasz Telma, direktor Međunarodne financijske korporacije (IFC) za Evropu i Srednju Aziju, potpisali ugovor o savjetodavnim uslugama kroz koji će se primjenom novog modela finansiranja
odabrati privatni partner koji će dizajnirati, finansirati, sagraditi, upravljati i održavati autocesta na tri dionice Koridora Vc. Riječ je o dionicama Doboj jug (Karuše) – Medakovo, (4 km), Medakovo – Ozimice, (20.9 km), te Ozimice – Poprikuša, (13.7 km). Ugovor će trajati 15 mjeseci, tokom kojih će se napraviti dubinska analiza troškova i izvodivosti izgradnje autoceste na Koridoru Vc, te izvršiti strukturiranje projekta, predstavljanje i promocija projekta potencijalnim investitorima, priprema tenderske dokumentacije, te raspisivanje samog tendera za izbor javnog partnera.

«Potpisivanjem ovog ugovora Autoceste FBiH napravile su konkretan potez kojim će se kroz provedbu ovog ugovora dobiti konkretni parametri prema kojima će se kroz tendersku proceduru odabrati partner iz privatnog sektora za radove na tri dionice Koridora Vc», istakao je Ensad Karić, direktor Autoceste FBiH, objašnjavajući da se ovim ugovorom FBiH priključuje ostatku svijeta (npr. Holandija, Turska, Velika Britanija, Francuska, Južna Amerika) koji već godinama gradi ne samo autoputeve nego i aerodrome i druge objekte kroz ovaj model finansiranja.

«Autoceste FBiH finansiraju oko deset posto vrijednosti ovog ugovora, dok će ostatak Međunarodna finansijska korporacija finansirati kroz ugovor sa potencijalnim izvođačem radova iz privatnog sektora», objasnio je Karić i dodao da će jedan od zaključaka prve faze provedbe ovog ugovora biti upravo jasno definiran model finansiranja kakav odgovara Federaciji BiH te će na osnovu sveobuhvatnih analiza biti jasno definirano i nakon koliko godina upravljanja autocestom će se potencijalnom partneru isplatiti investicija. Karić je istakao posebno zadovoljstvo što je za ovaj ugovor realizirana saradnja sa Međunarodnom finansijskom korporacijom koja ima dokazano iskustvo u privatizaciji i restrukturiranju kompanija i javnih usluga u raznim sektorima,
uključujući i cestovni sektor.

Ističući već dobru saradnju sa Vladom FBiH i Autocestama FBiH, Tomasz Telma, direktor Međunarodne financijske korporacije (IFC) za Evropu i Srednju Aziju naglasio je kako će IFC zastupati interes vlasti ali i privatnih investitora imajući u vidu budžetska ograničenja, te će kroz sveobuhvatnu analizu preporučiti njihov najoptimalniji model saradnje. «Bosna i Hercegovina ima velike infrastrukturne potrebe jer je Koridor Vc važan ne samo za ovu zemlju nego i region i naša je procjena da bi ovaj projekat trebao privući 300 miliona eura investicija», poručio je Telme.

Inače, usvajanjem Zakona o gradnji autoceste na Koridoru Vc u januaru ove godine, koji predstavlja zakonsku osnovu za ovaj Ugovor, omogućeno je projektovanje i građenje autoceste u mnogo kraćim rokovima, te optimizacija trase, odnosno projektovanje trase unutar zakonski dozvoljenog pojasa koji
predstavlja najlakši način gradnje, uz najmanje troškove gradnje.

UGOVOR – pdf

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close