JP Autoceste FBH lani sa 76 miliona KM dobiti

Javno preduzeće Autoceste FBH ostvarilo je u 2013. godini neto dobit od 76 miliona KM, pokazuje revidirani finansijski izvještaj objavljen u dnevnoj štampi, izvještava Indikator.ba.
Preduzeće je lani ostvarilo prihode od 98,7 miliona KM, dok su rashodi iznosili 22,7 miliona KM.
Dugoročne obaveze preduzeća iznose 530,5 miliona KM, a kratkoročne 113,4 miliona KM. Društvo sa 2.000 KM upisanog osnovnog kapitala, 31.12.2013. godine imalo je aktivu od 1,3 milijarde KM.
Nezavisna revizorska kuća Baker Tilly Re Opinion oijenila je pozitivno finansijski izvještaj JP Autoeste FBiH smatrajući da realno i objektivno prikazuje finansijski položaj društva, rezultat poslovanja i promjene u novčanom toku društva.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close