JKP „VISOKO“: Obavještenje za Muhašinoviće i Zimču

Obavještavamo Vas da JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko kreće sa realizacijom Projekta organizovanog odvoza i prikupljanja komunalnog otpada sa područja Vaše MZ i u tu svrhu započinje sa BESPLATNOM podjelom posuda-kanti za odlaganje otpada korisnicima sa tog područja i potpisivanjem Ugovora o dodijeljenim kantama.

PODJELA KANTI I POTPISIVANJE UGOVORA PREDVIĐENO JE:

MUHAŠINOVIĆI I ZIMČA, uz regionalni put R-443, dana 21.08.2015.godine sa početkom u 09.00 h.

 

Za odvoz smeća dužni ste plaćati mjesečnu naknadu koja se obračunava prema članu domaćinstva. U skladu sa važećim Cjenovnikom komunalnih usluga, Općinskog vijeća Visoko, po članu ta naknada iznosi 3,00 KM + PDV.

Molimo korisnike da navedeni dan budu prisutni u svojim domaćinstvima kako bi preuzeli posude-kante i potpisali Ugovor.

Termin odvoza komunalnog otpada ostaje isti.

S poštovanjem,

JKP „VISOKO“ d.o.o.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close