JKP Visočica: ZAHTJEV vijećnicima da “NE USVOJE” Smjernice reforme javnog sektora u Visokom

JKP “Visočica” je intenzivno angažirano u procesu reforme javnog sektora, koja je pokrenuta od OO SDA Visoko a neći će se pred vijećnicima u formi prijedloga Odluke Općinske načelnice na sutrašnjoj sjednici Općinskog vijeća Visoko.

Tim povodom donosimo dio te korepodencije koja je cirkulisala tokom Javne rasprave, kao i ZAHTJEV upućen svim vijećnicima.

U ZAHTJEVU se, između ostalog kaže;

“I predložni Nacrt ovog akta bio je i sveo se samo na puku priču, bez konkretnih metoda i postupaka preteče finansijske konstrukcije -kako ga implementirati ?!

Kako , od naših sugestija i prijedloga, Općina nije uvažila, iste dostavljamo i Vama, u prilogu, s namjerom da Vas informišemo.

Sa ovako predloženim Smjernicama, JKP „VISOČICA“ d.o.o. Visoko ne dobija nikakvo poboljšanje, ne dobija kvalitetnu uslugu, ne dobija racionalne usluge, ne dobija bolju efikasnost-nego suprotno-  samo nove probleme?!.

Najznačajniji problem Općine u komunalnom sektoru, iz oblasti koje radi „VISOČICA“ odnosno i šire, a koja ista treba riješiti, jeste kvalitetno riješenje za komunalije i industriski otpad –  izgradnja naše , regionalne deponije, vlasnik Općina Visoko zajedno sa Brezom.

Takvo riješenje daje racionalnu uslugu za stanovnike i privrednike, riješava ekološki problem čitave Općine a to je preduslov da  „VISOČICA“ organizuje prikupljanje komunalnog otpada, uspješno na čitavoj teritoriji.

Tehnološka i funkcionalna cjelina, koja daje uspješne rezultate rada, izgleda ovako:

1.VODOSNADBJEVANJE,

2.KANALZACJONI SISTEM

3.KOMUNALNI OTPAD I ČISTOČA

Nemojte neštp, što ima konkretne retultate rada, / najbolje u BIH/ da svojom ishitrenom odlukom pokvarite i da dovedete do isto ne funkcjoniše !

Trenutni plan reforme koji je predložen nije kvalitetan i ne riješava probleme , nego ih usložljava.”

U toku javne rasprave o Reformi javnog sektora u Visokom, iz JKP “Visočica” su aktivno ukazivali na manjkavosti procesa;
Primjedbe i prijedlozi na Nacrt plana Reforme javnog sektora općine Visoko

“Smatramo, da se efikasnost može postići samo poboljšavanjem poslova iz nadležnosti Općine i to:

– Kvalitetnijim riješenjem za komunalni i industriski otpad. /“Moščanica“ definitivno, za to nije roješenje, a na što ukazuju svi dosadašnji ekonomski pokazatelji/,

-Kvalitetnijim planovima za vodosnabdjevanje.

-Kvalitetnijim planovima za održavanje i izgradnju kanalizacionih sistema,

-Kvalitetnijim planovima za čišćenje i održavanje ulica i trotoara, kao i

-Izradom Socjanlih programa,

a što do sada nismo imali. Na ove okolnisti i sva svoja zapažanja na manjkavosti kod ovih Planova JKP „VISOČICA“ je redovno ukazivalo Općinskim strukturama.

Ono što smo imali, jeste funkcionalna meteodologija rada  JKP „VISOČICA“ koje upravlja najvećim vodovodom na područku Općine Visoko. Vrijeme je pokazalo da ovakav metodološki pristup daje najkvalitetnije rezultate i to : efikasnost, funkcionalnost , racionalnost, te vrlo kvalitetnu uslugu uslugu a o čemu svjedoče dosadašnji rezultati rada JKP „VISOČICA“ koji su vidljivi …

… metodološki pristup  Plana reforme ne razmatra ove činjenice, odnosno , ne ulazi u analizu niti pravi komparaciju – šta je  to što u prošlosti nije bilo dobro,  a šta, konkretno, ovom Reformom treba mjenjati radi poboljšanja?

Odgovorno tvrdimo , da bi JKP „VISOČICA“ imalo još puno bolje rezultate da je Općinska administracija radila svoj posao u punom kapacitetu i stvarale navedene preduvjete za to

U protekljom periodu:

-Metodološki pristup riješavanja otpada, bio je površan i formalan i nije bilo temeljit i efikasan,

-Planovi za vodosnabdjevanje nisu bili efikasni, iako je JKP „VISOČICA“ insistirala na tome.

Kao potvrdu ovih navoda jesu planovi JKP „VISOČICE“  i doneseni Zaključci Općinskog vjeća za:

-unificiranjem tehničkih riješenja, unificiranje opreme , katastar instalacija, jednakopravnost u plaćanju.

-Što se tiće prijedloga za prestruktuiranje  JKP„VISOČICA“  u tri organizacije jedinice  /dvije postojeće +zelenilo/, i na taj način ,širenje djelatnosti JKP „VISOČICA“, takav prijedlog smatra tehnički naracionalnim , a iz razloga:

JKP „GRADSKA GROBLJA“ do sada, su bila prepoznatljiva po ovoj djelatnosti i primjer uređivanja zelenih površina na kompletnoj teritoriji Općine Visoko, pa i šire. Smatramo da im se, ovog puta,  treba dati priliku i iznači rješenje da isto, ove poslove , i daje obavlja. Zašto širiti djelatnosti na ovaj način, ako već sutra, sam Predlagatelj Plana tvrdi, da će ova Jedinica ući u tokove privatizacije. Kako njome misli onda ojačati JKP „VISOČICU“.?! Smatramo da ista, u ovome trenutku , ne bi ponoljšala rad JKP“ VISOČICA“ i  uticala na profitabilnost istog.

-Ako tehnološki posmatramo predložiti Plan reforme, treba u istom utvrditi:

-Koliko još  treba rekonstruirati vodovoda,

-Koliko izgraditi novih vodovoda,

-Koliko izgraditi kanalizacionih sistema,

Naš stav je slijedeći:

-Narednih godina treba intenzivnije pristupiti izgradnji navedenih sistema a, nakon toga, najihovom kvalitetnom odrzavanju…

 … Gledajući , općenito, na sliku JKP „VISOČICA“ Visoko u zadnjih desetak  godina a u odnosu na ostala Javna komunalna preduzeća i općeniti ambijent u Društvu, rad istog smatramo uspješnim radom a iz razloga što ovo Preduzeće:

-redovno izmiruju svoje obaveze za poreze i doprinose,

-što u istom jesu male plaće radnika, ali su te plaće redovne, što je za današnje prilike i najvažnije,

-na vrijeme ili kvalitetno izvršava sve svoje zadatke,

-nema zastoja u svom radu,

-vlastitim odricanjem ne dozvoljava da ovaj Grad trpi redukcije,

-Nema kreditnih zaduženja,

-nije kreditno zadužilo ni Općinu. Naprotiv, Općina ima veliki dug prema ovom preduzeću, a što za posljedicu ima da u zadnju godinu dana imamo stvorene određene obaveze prema svojim dobavljačima.

Kako predmetni Plan reforme ne nudi tehnička poboljšanja postojećeg rada kao ni finansijske pokazatelje, smatramo da je isti , kao takav , i ne prihvatljiv.

U JKP „VISOČICA“ , slobodno možemo reći da cca 97% poslova su tehničke stvari, u njemu nema politike niti je treba unositi da bi se dobio kvalitetan rezultat rada, odnosno, kvalitetna racionalna usluga.

Svako riješenje se pravi „po mjeri“ našeg čovjeka, koji ima ili nema primanja nekih 700.00 KM  i od kojih mora preživljavati /hraniti porodicu, školovati djecu, plačati režije od onoga što mu ostane /?!

Napominjemo, da je  JKP “VISOČICA“  Visoko svoje promjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt Plana reforme javnog sektora dalo se poziciju struke i dosadašnjeg iskustva u radu a, prevashodno, sa osvrtom na ovo Preduzeće.”

JKP Visočica

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close