JKP Visočica: Izgrađeno kvalitetno mjesto za pretovar i selektiranje komunalnog otpada

U cilju efikasnog rada, očuvanja okoline, kao i bolje zaštite uposlenika, Jkp “Visočica” Visoko je uradila/izgradila kvalitetno mjesto za pretovar i selektiranje komunalnog otpada.

Izgradnjom ovog objekta omogućena je selekcija komunalnog otpada (plastika, staklo, papir) prije utovara na kamion koji odvozi smeće na deponiju Mošćanica.

1

Slika 1: Postojeće stanje (pretovaranje smeća u krugu Jkp “Visočica” Visoko)

2

Slika 2,3,4: Pretovaranje smeća prije izgradnje objekta za pretovar

3

4

5

Slika 5: Pripreni radovi za betoniranje površine za pretovaranje smeća

6

Slika 6: Betoniranje površine

7

Slika 7: Završeno betoniranje

8

Slika 8,9,10: Pretovaranje smeća na novoj površini

9

10

11

Slika 11: Izgled nove pretovrne stanice

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close