JKP “Gradska groblja” Visoko: Nikakvog bogaćenja, a naročito neosnovanog, nije ni bilo

Saopćenje za javnost:
Saopćenje za medije
–  Informacija Općinskoj načelnici
Presuda Općinskog suda u Sarajevu
(Dokument u PDF formatu)

Saopćenje za javnost

Činjenica je da je Uprava Javnog komunalnog preduzeća „Gradska groblja”  d.o.o Visoko u proteklom periodu nastojala zanemariti mnogobrojne, ali prije svega neutemeljene pokušaje diskreditiranja, kako samog Preduzeća tako i osoba koje ga predstavljaju i zastupaju u pravnom prometu, međutim radi objavljivanja saopćenja u kojem se naglasak stavlja na „neosnovano bogaćenje” a istovremeno se izbjegava barem pokušati objektivno pojasniti o sadržaju i prirodi ovog sudskog predmeta, u cilju objektivnog informiranja, upućujemo saopćenje za javnost kako bi se ista mogla nedvosmisleno uvjeriti da nikakvog bogaćenja, a naročito neosnovanog, nije ni bilo.

Lokalna, ali i šira javnost je, nadamo se upoznata, da je JKP „Gradska groblja” Visoko aktivni učesnik u procesu exhumacija pojedinačnih i masovnih grobnica žrtava rata 1992-1995., te da ove poslove, praktično od ratnih godina, pa do danas, obavlja po nalozima istražnih i pravosudnih organa.

Sve do gašenja i prijenosa njenih nadležnosti na Institut za nestale osobe BiH ovo Preduzeće je bilo zasigurno jedan od najaktinvnijih i najviše angažiranih suradnika Federalne komisije za nestale osobe.

Identično prednjem, angažman je nastavljen i sa pomenutim Institutom, dok se danas ove aktivnosti obavljaju u sklopu nadležnosti Tužiteljstva BiH.

U periodu od 1998.do2000.godine, ovo Preduzeće je dio svojih kapaciteta ustupilo za potrebe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) koji je neposredno vršio exhumacije i expertizu žrtava genocida sa područja općine Srebrenica, s ciljem dokazivanja počinjenog zločina genocida i ratnih zločina protiv civilnog stanovništva na tom području, a nakon okončanja njihovih aktivnosti, posmrtni ostaci su predati u nadležnost domaćih pravosudnih organa, te je njihov smještaj i čuvanje povjeren JKP „Gradska groblja” Visoko.

Obzirom da je Federacija BiH tek 2002.godine legislativnim putem definirala pitanje naknade troškova u postpuku exhumacija pojedinačnih i masovnih grobnica, a da je do 2002.godine ovo Preduzeće imalo enormno visoke troškove u pogledu smještaja i čuvanja exshumiranih tijela, nadležnom Federalnom ministarstvu pravde je ispostavljen račun za ove troškove, a koji isto nije htjelo prihvatiti ističući da nije aktivno legitimirano u konkretnom slučaju.

Nakon podnošenja tužbe nadležnom sudu i otpočinjanja prvostupanjskog postupka, te nakon, po našem mišljenju, ključnog svjedočenja gospodina Amora Mašovića, predsjedavajućeg – dopredsjedavajućeg tadašnje Federalne komisije za nestale osobe, koji je i sam pred nadležnim sudom nedvosmisleno potvrdio osnovanost zahtjeva i obavezu organa FBiH da na adekvatan način snose troškove smještaja i čuvanja exhumiranih tijela , Općinski sud u Sarajevu je ovaj spor okončao Presudom u korist JKP „Gradska gorblja” Visoko.

Epitet „neosnovanog” u konkretnom slučaju bi značio da je i navedena sudska presuda okarakterizirana kao neosnovana, te se s toga JKP „Gradska groblja” Visoko usteže od bilo kakvih daljih kvalifikacija u tom pogledu.
Smatramo se obaveznim javnost informirati i o činjenici, da se između ostalog, radi i o još uvijek neokončanom sudskom predmetu, obzirom da je JKP „Gradska groblja” Visoko ovim povodom  podnijelo Apelaciju Ustavnom sudu BiH, smatrajući da mu je u ovom NAKNADNOM  sudskom postupku, prije svega, povrijeđeno pravo na pravično suđenje, a podrazumijeva se da odluka Ustavnog suda BiH može u cijelosti izmijeniti trenutačnu situaciju , što se od ove apelacije opravdano i očekuje.

Smatramo ključnim istaći da nikada i ničim nije osporeno da je JKP „Gradska groblja” Visoko vršilo smještaj i čuvanje exhumiranih neidentificiranih žrtava genocida sa područja općine Srebrenica, čije je iskopavanje i expertizu vršio ICTY i to u periodu od 14.11.1998.do 21.04.2000.godine, i to samo u slučaju ICTY (Haškog tribunala) se radilo o tačno 2705 exhumiranih neidentificiranih žrtava genocida, dok smještaj i čuvanje posmrtnih ostataka koji su exhumirani na drugim lokalitetima nije ni bilo predmetom ovog spora.

Obzirom da termin „neosnovanog bogaćenja” ukazuje da je neko naplatio uslugu koju nikada nije izvršio, prednji navod dovoljno demantira samu kvalifikaciju.

Obzirom da se u proteklom vremenskom intervalu manje-više i potvrdilo da su gotovo svi bilo spremni demonstrirati „svoju bol za žrtvama” (misleći naravno na institucije vlasti), ali s  druge strane nisu bili spremni prihvatiti svoje obaveze koje su imali prema tim žrtvama , obzirom da su, s pravom možemo reći, OVA TIJELA SAMO U VISOKOM (TAČNIJE U JKP „GRADSKA GROBLJA” Visoko) BILA SMJEŠTENA I ČUVANA NA DOSTOJAN NAČIN , U PROSTORIMA I SA OPREMOM NAMJENSKI NABAVLJENOM I INSTALIRANOM ZA TE NAMJENE, A NE PO BARAKAMA, STARIM MAGACINIMA, TUNELIMA I SLIČNIM MJESTIMA , smatramo potrebnim citirati dio Presude Općinskog suda u Sarajevu u kojem se navodi: „UTOLIKO VIŠE ČUDI PONAŠANJE TUŽENE (FEDERACIJA BIH) U OVOJ PRAVNOJ STVARI, ISTICANJEM VELIKOG BROJA ZAKONOM DOZVOLJENIH ALI NEARGUMENTIRANIH PRIGOVORA , POGOTOVO U OVAKVOM PREDMETU GDJE SE RADI O TROŠKOVIMA SMJEŠTAJA LJUDI KOJI SU ŽRTVE RATA I KOJI SU ZASLUŽILI DA BUDU SAHRANJENI NA DOSTOJANSTVEN NAČIN, BEZ VOĐENJA SUDSKIH POSTUPAKA I PREBACIVANJA OBAVEZA SMJEŠTAJA SA JEDNE NA DRUGU STRANU”.

Obzirom da je objavljivanjem saopćenja o „neosnovanom bogaćenju” zasigurno nanesena velika šteta ugledu ovog Preduzeća , bez nastojanja da se u prethodnom kontaktu od strane JKP „Gradska groblja” Visoko obrazloži cijeli slučaj nadamo se da će ovo saopćenje za javnost doprinijeti objektivnom infromiranju naših sugrađana.

Da je ovo Preduzeće na bilo kakav način zloupotrijebilo svoj angažman u procesu exhumacija , zasigurno bi već do sada naišlo na osudu svih udruženja koja predstavljaju porodice žrtava, sa naročitim naglaskom na „Majke enklava Srebrenica i Žepa” , te se zasigurno ne bi desilo da je u svim proteklim godinama (što je slučaj i sa 2013.godinom) organizacija dostojnog ukopa žrtava u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari i na drugim lokalitetima upravo povjerena JKP „Gradska groblja” Visoko.

Molimo da se ovo saopćenje sa prilogom koji čine informacija dostavljena Općinskoj načelnici, te Presuda Općinskog suda u Sarajevu što hitnije objavi.

S poštovanjem!

Direktor: Hodžić Asmir

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close