BiHPolitika

Jednim klikom do boljeg života u BiH

Evropska unija  je do sada pružila veliku podršku BiH, kako bi unaprijedila saradnju između organizacija civilnog društva i državnih vlasti BiH. 

Projekat Evropske unije „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI), koji je implementiran u saradnji sa Ministarstvom Pravde  BiH, omogućio je uspostavljanje jednog takvog sistema transparentnosti i saradnje između građana, organizacija civilnog društva i BiH vlasti. 

Zbog toga su pokrenuti web portali koji će omogućiti građanima i civilnom društvu u BiH učešće u procesu donošenja odluka koje će ubrzati procese evropskih integracija BiH.

Prilikom predstavljanja ovih web platformi Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH je istaknuo da je saradnja institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. 

“Funkcionalni dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. EU želi ojačati ovaj dijalog i stoga pozivam sve nivoe vlasti u BiH da prepoznaju značaj ovih platformi i uključe se u proces transparentnog i učinkovitog dijaloga s građanima i nevladinim organizacijama u BiH”, rekao je on u Sarajevu.

Jedan od portala koji je pokrenut ranije i koji je aktivan već nekoliko godina nosi naziv eKonsultacije, a građanima, ali i nevladinom sektoru, omogućava da uz pomoć savremenih tehnologija, učestvuju u donošenju propisa koji uređuju njihove živote, to jest da daju primjedbe i mišljenja u procesu javnih konsultacija o aktima koji donose institucije BiH.

Nova stranica eKonsultacije podignuta je početkom novembra 2018. godine.

Primjenom novih Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa i učešće u procesu javnih konzultacija i primjenom iskustava krajnjih korisnika kreirana je nova i prilagođena sadašnjim potrebama web platforma eKonsultacije. 

Predstavnici organizacija civilnog društva su se upoznali sa sadržajem Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa i web platformom eKonsultacije koja omogućava potpuno i pravodobno informisanje i učešće građana i organizacija civilnog društva u procesu izrade pravnih propisa i drugih akata.

Odnedavno je dostupan i portal eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH koji građanima olakšava da registruju nevladine organizacije.

Cilj ovog web portala je olakšati i pojednostaviti proceduru registracije nevladinih udruženja, kao tipa udruživanja, kroz, prije svega, već pripremljene predloške za pripremu obaveznih registracionih dokumenata za udruženja, a koji su usklađeni sa zakonskom regulativom. 

Portal sadrži funkcionalnosti online predregistracije, odnosno izrade i provjere ispravnosti dokumentacije potrebne za upis u Registar udruženja pri Registarskom uredu Ministarstva pravde BiH. Predregistracija udruženja nije propisana kao zakonska obaveza, ali omogućava da se ubrza proces registracije i osnivačima udruženja pruži online podrška Ministarstva pravde BiH u procesu pripreme za registraciju.

Kako je objasnio ministar pravde BiH Josip Grubeša, provjera ispravnosti dokumentacije koja se predaje za osnivanje udruženja se sada radi onlajn, što znači da se udruženje može registrovati i samo jednim dolaskom u nadležnu kancelariju. 

Osim toga, portal Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH omogućava svima koji su zainteresovani da pretraže podatke o registrovanim udruženjima i fondacijama, čime se dobija i bolji uvid i kontrola rada nevladinog sektora u BiH.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će i u budućnosti ulagati znatne napore na unaprjeđenje transparentnosti rada nevladinog sektora u BiH, što je i jedan od zadataka koji se odnosi na ispunjavanje zahtjeva Odbora eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval), kao i preporuke mjerodavnih međunarodnih institucija.

” Ovo je bio i jedan od zadataka koji se odnosi na ispunjavanje zahtjeva Odbora eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti” kazao je rukovodilac CBGI projekta Goran Žeravčić.

Buka

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close