Jedinstven softver za katastar nekretnina u FBiH

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u ponedjeljak, 22. jula, bit će održana svečana ceremonija puštanja u rad jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH “katastar.ba” i internet prezentacija podataka Federacije BiH.  Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je realizirala Projekt uspostave jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH, a osnovni cilj projekta je standardizacija i jednoobrazan rad općinskih katastarskih ureda u Federaciji BiH.
Također, cilj je i formiranje centralne baze katastarskih podataka Federacije BiH i omogućavanje internet prezentacija katastarskih podataka Federacije BiH.
Implementacija softvera je financirana iz Projekta registracije zemljišta (kreditna sredstva Svjetske banke) i proračunskih sredstava Vlade FBiH, putem Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.
U okviru implementacije softvera izvršena je izrada softvera u skladu s postojećim pravnim propisima iz oblasti katastra, instalacija softvera sa obukom korisnika u 70 općinskih katastarskih ureda Federacije BiH, migracija (konverzija) podataka iz postojećih softvera u novi sistem (softver) i održavanje u periodu od 12 mjeseci.
Softver za katastar Federacije BiH podržava sve procese nad bazom podataka katastra nekretnina propisane Pravilnikom o bazi podataka katastra nekretnina (izrada, održavanje, distribucija i razmjena podataka, čuvanje, zaštita i arhiviranje baze podataka katastra nekretnina).
U okviru implementacije softvera uspostavljena je centralna baza katastarskih podataka Federacije BiH i implementirane funkcionalnosti njenog ažuriranja s promjenama koje se provode u općinskim katastarskim uredima.
Centralna baza katastarskih podataka se nalazi u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Uspostavom centralne baze katastarskih podataka Federacije BiH stvoreni su preduvjeti za prezentaciju podataka iz centralne baze na internetu (e-service).
Kako je najavljeno iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH, tokom prezentacije prisutnima će se obratiti premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović i pomoćnik direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Nedžad Pašalić.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close