Javni pozivi za poticaje Ministarstva za privredu ZDK

Javni pozivi za poticaje (subvencioniranje) objavljeni od strane Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona-2014

U prilogu se nalaze slijedeći javni pozivi:

  1. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata
  2. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata
  3. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanje djelatnosti  prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata
  4. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju  troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona
  5. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju inovatora iz Zeničko-dobojskog kantona
  6. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova izvoza
  7. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite
  8. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju uvođenja i certifikaciji sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close