Javni poziv za prijem volontera na rad u Jedinstveni općinski organ uprave

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, raspisuje se Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom na rad u Jedinstveni općinski organ uprave općine Visoko, bez zasnivanja radnog odnosa i to:

  1. Volonter – diplomirani inženjer poljoprivrede, odnosno bakalaureat/bachelor prehrambene tehnologije smjer animalna proizvodnja…….1 izvršilac

  1. Volonter – diplomirani inženjer poljoprivrede, odnosno bakalaureat/bachelor prehrambene tehnologije smjer biljna proizvodnja………….1 izvršilac

  1. Volonter –diplomirani inžinjer arhitekture, odnosno bakalaureat/bachelor– inžinjer arhitekture ……………………………………………………………………1 izvršilac

  1. Volonter – diplomirani inženjer geodezije, odnosno bakalaureat/bachelor

geodezije…………………………………………………………………………… 1 izvršilac

 5. Volonter – prof.odbrane i sigurnosti, odnosno bakalaureat/bachelor sigurnosnih i mirovnih studija……………………………………………………………………………….. 1 izvršilac

Prijavu i detalje Javnog poziva možete preuzeti na JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA ZA RAD U JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close