Javni poziv za iskazivanje interesa za kupovinu robne kuće “Vema” u Visokom

Pozivamo potencijalne ponuđače, koji shodno članu 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 27/97-4/09) imaju pravo učešća u privatizaciji, da iskažu interes za kupovinu Robne kuće “VEMA” u Visokom.

Adresa predmeta:   Ulica Branilaca broj 19, Visoko

Prodavac:               “Velepromet-maloprodaja” dd Visoko

Kratak opis predmeta: Objekat je izgrađen i pušten u funkciju 1982. godine. Prema nalazu vještaka, objekat se sastoji od podruma, prizemlja i šest etaža ukupne površine 8.838 m², od čega je 6.500 m² prodajnog i skladišnog prostora. Oko objekta je izgrađen parking prostor površine 5.390 m², sve izgrađeno na k.č. 1694/1 Zk uložak br. 5910. U toku i poslije rata, objekat je pretrpio znatna materijalna oštećenja, međutim, njegovi vitalni elementi nisu ugroženi, što je potvrđeno i stručnim atestima.

Uz ovaj poziv se objavljuje i građevinski opis predmeta prodaje sa procjenom vrijednosti.

Napomena: Ovaj poziv kao i prispjela ponuda nisu obavezujući.

Ostale informacije:

Potencijalni ponuđači svoj interes za kupovinu predmeta prodaje mogu izraziti dostavom pisma namjere, u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internetu, odnosno najkasnije do 11.01.2013. godine, na adresu Agencije za privatizaciju u Zeničko-dobojskom kantonu, Zmaja od Bosne bb, Zenica, u zatvorenoj omotnici sa obaveznom naznakom “Iskazivanje interesa za kupovinu RK “VEMA” Visoko”.

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od Prodavca.

Kontakt telefon u Agenciji za privatizaciju ZDK: 032 243-117; direktor Nurudin Smajlagić, dipl.oec.

e-mail [email protected]

Kontakt telefon u “Velepromet-maloprodaja” dd Visoko: 032 738-736; direktor Faruk Čehajić.

www.magazinplus.eu – Općina Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close