Javni poziv za grantove maloj privredi u F BiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je natječaj za odabir korisnika grant sredstava iz budžeta Federacije BiH za malu privredu.

Grant sredstva se dodjeljuju za projekte izgradnje poduzetničkih zona 1.500.000 KM, za poticaje inovatorima-pojedincima 30.000 KM, stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte 70.000 KM, za poticaj Obrtničkoj komori FBiH 20.000 KM, poticaj udruženjima i komorama 80.000 KM, poticaj obrazovnim institucijama 40.000 KM, poticaj projektima koje finansiraju EU i drugi strani donatori 190.000 KM, tehničko usklađivanje (uvođenje ISO, HACCP standarda i osiguranje CE znaka, 300.000 KM, za poticaje tradicionalnim i starim obrtima 350.000 KM, poticaj poduzetništvu žena 450.000 KM, poticaj poduzetništvu mladih 350.000 KM, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite 500.000 KM, poticaji novoosnovanim subjektima male privrede 300.000 KM i sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava 900.000 KM.
Izbor korisnika nepovratnih (grant) sredstava vršit će komisija koja će imati zadatak da u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede, i na temelju propisanih kriterija i ovog konkursa izvrši rangiranje korisnika grant sredstava.
Rok za podnošenje prijava je do 13. 11. 2013. godine.
Prema odluci Vlade FBiH od 2. oktobra za grantove za malu privredu su namijenjena sredstva u ukupnom iznosu od 5.280.000 KM.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close