JAVNI POZIV za formiranje Skupa etažnih vlasnika

Svim etažnim vlasnicima, korisnicima odnosno zakupcima stanova, kao i članovima njihovih domaćinstava, vlasnicima,  korisnicima, odnosno zakupcima poslovnih prostorija  i licima koja po bilo kojem osnovu koriste zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade, upućuje se

JAVNI  POZIV
za formiranje Skupa etažnih vlasnika

Odlukom o kućnom redu u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama, br. 01/1-02-240/10  od 09.06.2010. godine naloženo je formiranje Skupa etažnih vlasnika zgrade u cilju sklapanja Ugovora o održavanju zajedničkih dijelova i uredjaja zgrade, sa certificiranim pravnim licima.

U tom smislu potrebno je da se do 15.01.2013. godine  formiraju Skupovi etažnih vlasnika na kojima će se izabrati predsjednik Skupa etažnih vlasnika, te imenovati Odbor Skupa etažnih vlasnika za zgrade koje imaju više od 20 vlasnika.

Sve potrebne informacije možete dobiti u Službi za prostorno uredjenje – imovinsko pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline, kao i kod Predsjednika Savjeta Mjesnih Zajednica.

Odluku o kućnom redu u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama možete preuzeti sa web stranice  VISOKO. gov.ba.

Općinska služba za prostorno uredjenje , imovinsko-pravne, geodestske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close