JAVNI POZIV VISOČKIM ROMSKIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA

U okviru programa prekogranične saradnje BiH – Srbija odobren je projekat „Podrška saradnji, inkluziji,edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji SA- ŠA“. Vodeći partner u BIH je Grad Sarajevo, dok su lokalni partneri Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo i Hilfswerk Austria International. Partner u Srbiji je Nacionalni savjet romske nacionalne zajednice Srbije – Regionalna kancelarija Šabac.

Cilj projekta „SA-ŠA Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji“ je poboljšanje položaja Roma u pograničnom području BiH i Srbije kroz: uspostavljanje prekogranične saradnje između NVO razmjenom iskustava i pronalaženjem zajedničkih rješenja za socijalne probleme, povećanjem stepena edukacije i informiranosti romske populacije, promocijom kulture i tradicije, te razbijanjem stereotipa o romskim nacionalnim manjinama.

Ovim putem se pozivaju romske NVO i Udruženja Roma sa područja Grada Sarajeva (općine: Stari Grad,Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad), te općina Visoko i Kiseljak da pristupe neformalnoj mreži NVO i udruženja Roma s ciljem uspostavljanja prekogranične saradnje, razmijene iskustva i pronalaženja zajedničkih rješenja za socijalne probleme. Mreža bi okupljala 10 članica (5 NVO/Udruženja iz BiH I 5 iz Srbije). Članice mreže će u budućnosti zajednički djelovati, pripremati projekte i aplicirati na Javne pozive.

Pravo na učešće imaju NVO i udruženja ako:

  • su registrovani i djeluju na području Grada Sarajeva i općina Visoko i Kiseljak
  • realizuju aktivnosti, projekte i programe pomoći romskom stanovništvu u navedenom području
  • imaju Uredno finansijsko poslovanje

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • Rješenje o registraciji ili ekvivalentan dokument izdat od nadležne instuitucije, ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca
  • Izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj zaprethodnu godinu), kopija
  • Lista i kratak opis projekata realizovanih u poslednje 2-3 godine, potpisano i ovjereno od strane odgovorne osobe
  • Program rada za 2013 sa obrazloženjem, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe
  • Spisak članova NVO/Udruženja, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe

Poziv ostaje otvoren do 02.09.2013. godine do 15 sati. Prijave se dostavljaju na adresu:
Grad Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo, uz naznaku “Prijava na Javni poziv u okviru projekta SA-ŠA”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close