M plusOglasiVisoko

Javni poziv: Poticaj za proizvodnju jagode

JAVNI POZIV poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za proizvodnju jagode

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači jagode koji imaju registrovan obrt kao osnovno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima sa područja Grada Visoko i fizička lica, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) do momenta objave Javnog poziva da mogu podnijeti zahtjev za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji jagode. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju proizvođači koji su ažurirali podatke u RPG-u za 2020. godinu sa tačno naznačenim površinama pod zasadima jagode. Pravo na poticaj ostvaruju proizvođači sa minimalno 1 dunumom do maksimalno 5 dunuma pod zasadima jagode.

 Iznos podrške je: do 300 KM obrti

                           do 200 KM fizička lica

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Lista korištenja iz RPG-a za 2020. godinu
  3. Uvjerenje iz Registra samostalnih obrtnika za obrte
  4. Potvrda banke o otvorenom aktivnom računu

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod zasadima jagode. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Grada Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici Grada Visoko: www.visoko.gov.ba  Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu za proizvodnju jagode – ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close