Javni poziv na završnu javnu raspravu

JAVNI  POZIV

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za poslove Općinskog vijeća oglašava i upućuje javni poziv za:

 

 

JAVNU RASPRAVU O

1. NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2016. GODINU

2. NACRTU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2016. GODINU

3. NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2016. GODINU

 

Općinsko vijeće Visoko je Zaključcima broj: 01/1-02-415/15, 01/1-02-416/15 i 01/1-02-417/15 od 21.11.2015. godine, prihvatilo Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2016. godinu, Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu, te Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu i iste uputilo u javnu raspravu u trajanju od 21 dan.

Uvid u tekstove Nacrta akata moguće je izvršiti na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je u Službi za poslove Općinskog vijeća i Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski ravzoj.

Prijedloge, primjedbe i sugestije na utvrđene Nacrte mogu se dostaviti Službi za poslove Općinskog vijeća do 11.12.2015. godine.

 

Završna javna rasprava o usvojenim aktima održat će se 11.12.2015. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 14 sati.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close