Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik  BiH “, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13),  Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj : 9/10, 37/10 i 74/11), i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 7/14), Općinsko vijeće Visoko raspisuje:

                     Javni oglas

             za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

Člana Općinske izborne komisije Visoko imenuje Općinsko vijeće Visoko, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

Detalje javnog oglasa možete pogledati na sljedećem linku: JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE VISOKO

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close