Javne nabavke za realizaciju projekata rekonstrukcije lokalnih puteva

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko  pokrenula otvoreni postupak  javne nabavke za realizaciju projekata po lotovima kako slijedi:

LOT 1 – Rekonstrukcija lokalnog puta Čifluk – Slatina: MZ Kralupi;

LOT 2 – Rekonstrukcija lokalnog puta Krč – Bradve: MZ Moštre;

LOT 3 – Rekonstrukcija lokalnog puta Goruša – Podvinci: MZ Podvinci;

LOT 4 – Rekonstrukcija lokalnog puta Gornja – Donja Seoča – nastavak: MZ Dobrinje

LOT 5 – Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Čekrekčije: MZ Čekrekčije

 

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu Obavještenje o nabavci – 5 lotova.

 

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close