JAVNA RASPRAVA za Regulacioni plan poslovne zone «Ozrakovići» Visoko lokalitet I

Na 19. sjednici održanoj 20.06.2014. godine, Općinsko vijeće Visoko usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana poslovne zone «Ozrakovići» Visoko- lokalitet I za koji je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana. Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambeno- komunalne poslove i katastar nekretnina, a Institut za građevinarstvo «IG» Banja Luka je nosilac izrade. Uvid u Regulacioni plan poslovne zone «Ozrakovići» Visoko lokalitet I, kao i stručno pojašnjenje možete dobiti na šalteru Centra za dozvole Općine Visoko, a kontakt osobe su Suad Efendira i Mirela Zukić.

Detaljan Regulacioni plan možete pogledati na sljedećim linkovima:

  •  

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close