Javna rasprava o Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA

Zaključkom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01/02-10487/13 od
07.05.2013.godine  Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama na 36. sjednici održanoj 09.05.2013.godine i uputila na javnu raspravu.

Javna rasprava će biti održana u UTORAK, 21.05.2013.godine u zgradi  Općine Visoko, sala Općinskog vijeća Visoko, sa početkom u 10,00, uz napomenu  da je  uvid  u tekst Nacrta moguće na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Općinskog vijeća  i Općinskog
načelnika Visoko.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO
Amra Babić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close