Javna preduzeća neefikasna zbog velikog uticaja politike i države na njihov rad

Javna preduzeća u Bosni i Hercegovini su neefikasna zbog velikog uticaja politike i države na njihov rad i trebalo bi ih korporatizirati da bi postala efikasna, zaključeno je na okruglom stolu „Zašto su državna preduzeća poslovno neefikasna?“, održanom danas u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH u Sarajevu.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Aziz Šunje ocijenio je da su BH Telecom i Elektroprivreda BiH vrlo uspješni, ali je riječ o preduzećima koji imaju monopolski položaj. Samim tim, kako kaže, imaju veliki broj pogodnosti date vrste. – Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH koje također ima monopolski položaj, primjer je poslovno efikasnog preduzeća. Svakako, ima veliki broj i uspješnih privatnih preduzeća kao što je Violeta. Pitanje je preduzetničkog djelovanja – kaže Šunje. Upravljanje javnim preduzećima je neefikasno i politizirano rekao je penzionirani profesor na Ekonomskom fakultetu i ekspert za korporativno upravljanje prof. dr. Manojlo Babić, ističući da ne postoji ni sistem odgovornosti.
– U javnim preduzećima postavljaju se nestručni upravni odbori, a to se može reći i za menadžere. Članovi upravnih odbora nemaju nikakva znanja iz korporativnog upravljanja- kazao je Babić. U javnim preduzećima potrebno je osigurati nezavisnost nadzornih odbora, govori Babić, i to koji kontroliraju nezavisnost nadzornih odbora koji kontroliraju rad menadžmenta da bi mogli odbiti pritiske vlade.
Ocijenio je da je ključni problem javnih preduzeća veliki uticaj politike na dnevne, ali i na strateške odluke, kao i to što služe za održavanje standarda građana. To se, po njegovim riječima, posebno vidi uoči izbora, kao da putem tih preduzeća političari pokazuju koliko brinu o građanima. Da bi preduzeće efikasno djelovalo, važan je rad menadžmenta i nadzornog odbora tvrdi direktor Javnog preduzeća Autoceste FBiH Ensad Karić.
– Mnogo toga zavisi i od same svijesti u upravljanju preduzećima jer se mora uzeti u obzir da je imovina u vrijednosti od nekoliko milijardi maraka. Znači, jako je bitan balans između odnosa vlasnika i onoga što je posao uprave. Korporativna kultura je nešto na čemu svi trebaju raditi -rekao je Karić.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close