Javašluk u institucijama: Šest kava 218.140 KM

Šefica zastupničkog kluba SDS-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević upozorila je danas na rastrošnost institucija na razini BiH, fokusirajući se na  upravne i nadzorne odbore, te druga stalna tijela (povjerenstva, grupe), što se financiraju iz proračuna institucija BiH.

”Zastupničkii dom PSBiH-a je prije dva mjeseca usvojio zaključak SDS-a kojim tražimo izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama”, kazala je Pandurević danas na pres-konferenciji u Istočnom Sarajevu, navodeći kako ova stranka insistira na limitiranju i reduciranju primanja/naknada na ime članstva u spomenutim tijelima.

Tri milijuna godišnje

Najavila je da će već na sljedećoj sjednici Vijeća ministara BiH, ministri iz Saveza za promjene inicirati izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama i svih podzakonskih akata, kojima će se ukinuti naknade onima koji primaju plaće iz proračuna institucija BiH.

”Nitko tko prima plaću iz proračuna više neće moći imati naknadu za rad u upravnim i nadzornim odborima i povjerenstvima”, precizirala je Pandurević, navodeći da visoki državni dužnosnici krše zakone i odluke Vijeća ministara BiH i podsjećajući na Odluku o kriteriju za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim i nadzornim odborima i drugim tijelima, prema kojoj ukupne naknade ne smiju prelaziti iznos od 19.800 KM na godišnjoj razini.

Izrečene kritičke stavove ilustrirala je podacima iz Izvještaja Ureda za reviziju za 2013. godinu iz kojeg je vidljivo da institucije BiH, godišnje potroše tri milijuna KM za rad upravnim i nadzornim odborima, te različitih povjerenstava, ad hoc tijela …,ne računajući upravni odbori koji se ne financiraju iz proračuna BiH, a radi se o agencijama koje imaju samostalne prihode.

Plaće više od 3.500 KM

U vezi s tim, Pandurević je postavila zastupničko pitanje, zatraživši da joj se dostavi popis svih članova upravnih i nadzornih odbora i raznih povjerenstava.

Međutim, po njezinim riječima, odgovor koji je u međuvremenu dobila nije potpun i, izuzev Povjerenstva za prijem novih zaposlenika po institucijama, ne sadrži podatke za članstvo u različitim povjerenstvima koje se odnose na izradu određenih zakonskih akata, monitoring i sl., a gdje se, također, odliva ogroman novac iz proračuna u iznosu od oko pet milijuna KM, godišnje.

Pandurević pojašnjava kako se radi o povjerenstvima i radnim grupama u kojima participiraju ljudi iz institucija koji su tamo zaposleni i primaju visoke plaće više od 3.500 KM, te napominje da nema ograničenja ni u pogledu broja upravnih i nadzornih odbora u kojima netko može “sjediti”.

100 ”sivih ljudi”

”Pojedini ljudi koji su visokopozicionirani u Vijeću ministara sjede u po dva, ili tri upravna ili nadzorna odbora i godišnje kroz naknade inkasiraju po 30.000 KM”, upozorava, navodeći da u institucijama BiH ima više od 100 ljudi koji su “siva eminencija” ovog društva i koji imaju primanja viša od članova Predsjedništva BiH, te se pitajući – kada ti ljudi rade vlastiti primarni posao, ukoliko sjede u više odborima, i u raznim povjerenstvima.

Dodala je da tako pojedini članovi UO Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) na godišnjoj razini prime 38.400 KM, podsjećajući “da se UO UNO sastaje jednom u dva mjeseca i da dva, tri sata piju kavu, te da tih šest kava godišnje porezni obveznici plate 218.140 KM”.

Tome treba dodati i da uz Fiskalno vijeće BiH djeluje i Savjetodavna grupa ovog vijeća u kojoj sjede visokopozicionirani dužnosnici entitetskih ministarstva financija, ministarstava financija BiH i Brčko Distrikta BiH i “uredno” svaki mjesec prime po 1.000 KM naknade.

”Ovo više nije samo rasipništvo, neodgovornost i bahatost, ovdje je riječ o javašluku, koji će se početi raščišćavati na sljedećoj sjednici Vijeća ministara”, bila je izričita Pandurević.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close