Izvršni odbor NS BiH: Izbor selektora prolongiran za narednu sjednicu

Jučer je u hotelu „Crystal“ na Ilidži, pod predsjedavanjem predsjednika Elvedina Begića održana redovna sjednica Izvršnog odbora na kojoj su bili prisutni svi članovi IO, (osim suspendovanog A. Halepa) te član Odbora za posredovanje i savjetovanje Sead Kajtaz, kao i direktor Tehničkog odjela Denijal Pirić i predsjednik Pravnog komiteta prof. Enes Hašić.

Na sjednici je jednoglasno usvojeno sljedeće:

1. Zapisnik i informacija o realizaciji zaključaka sa 25. redovne sjednice Izvršnog odbora, održane 30. 10. 2014. godine;

2. Zapisnik i informacija o realizaciji zaključaka sa vanredne sjednice Izvršnog odbora, održane 17. 11. 2014. godine;

3. Finansijska pitanja:

a) Informacija o finansijskoj situaciji NS/FS BiH

b) Odluka o raspisivanju konkursa za izbor revizorske kuće za reviziju poslovanja NS/FS BiH u 2014. godini. Imenovana je komisija u sastavu: Dragan Kulina, Senad Islam i Nešo Borovčanin koja treba da na osnovu ponuda pripremi prijedlog za Izvršni odbor;

4. Izvještaji nadležnih organa o domaćim takmičenjima u jesenjem dijelu sezone 2014/2015.

a) Komiteta za takmičenje,

b) Komiteta za sudije i suđenje,

c) Komiteta za stadione i bezbjednost,

d) Disciplinske komisije;

Nakon rasprave konstatovano je da je vidan napredak u organizaciji takmičenja, ali da se mora još raditi na poboljšanju tehničkih uslova na stadionima, te unaprijeđenju ostalih segmenata. Zadužuju se nadležni komiteti da do početka proljetnog dijla takmičenja završe izmjene i dopune odgovarajućih pravilnika.

5. Komisija za izbor selektora je prezentovala informaciju sa prijedlozima za selektora „A“ reprezentacije.

Konstatovano je da je u proteklom periodu primljen veliki broj aplikacija i da su članovi Komisije ozbiljno i odgovorno pristupili obavljanju razgovora sa potencijalnim kandidatima. Nakon rasprava članovi Izvršnog odbora su zaključili da Komisija treba da doradi svoj prijedlog i da za narednu sjednicu pripremi skraćenu listu kandidata od kojih će biti izabran selektor „A“ tima. Nova sjednica će biti zakazana u narednih nekoliko dana.

Na kraju sjednice još je usvojeno:

a) Prijedlog marketinških ugovora NS/FS BiH,

b) Prijedlog odluke o načinu formiranja liste delegata NS/FS BiH na utakmicama Premijer Futsal lige za takmičarsku 2014/2015. godinu.

c) Suspendovani Amer Halep privremeno je razriješen dužnosti člana Izvršnog odbora u skladu sa odredbama Statuta NS/FS BiH.

www.magazinplus.eu – NS BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close