BiHPrivreda

Izvoz drvne industrije BiH za devet mjeseci premašio milijardu KM

Drvna industrija Bosne i Hercegovine je za devet mjeseci 2018. godine ostvarila izvoz u iznosu od 1.032.053.589 KM, što je za 6,9% više nego u istom periodu 2017.godine. 

Ovo je rečeno na sastanku Odbora Asocjacije drvne industrije i šumarstva VTK BiH na kojem je razmatrana informacija o proizvodnji, izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva za 9 mjeseci 2018. u poređenju sa istim periodom 2017.

Izvoz proizvoda u skupini drvo i proizvodi od drveta činio je 56,7%, a izvoz namještaja i montažne drvene gradnje 43,3%, što je povoljnije sa aspekta izvoza finalnih proizvoda od drveta nego prošle godine.

U okviru skupine izvoza drvo i proizvodi od drveta, izvoz proizvoda šumarstva činio je 12,7 %, što je nešto manje nego u 2017.
U okviru ukupnog izvoza proizvoda šumarstva najveće je učešće bilo ogrijevnog drveta 84,2 %, a trupaca 5,4% što je povoljnije u odnosu na 2017. godinu. U posmatranom periodu povećan je izvoz namještaja, ploča i montažne drvene gradnje.

Uvoz drvne industrije je za devet mjeseci 2018. iznosio 287.892.118 KM ili 12,5% više nego u istom periodu 2017. godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 358,5%, što je nepovoljnije nego u 2017. godini.

Drvna industrija je jedna od najperspektivnijih grana industrije Bosne i Hercegovine i ostvareni izvoz uglavnom je rezultat izvanrednih napora kompanija, s tim da je podrška organa vlasti na svim nivoima bila zanemarljiva.

Alarmantan problem predstavlja odlazak stručne radne snage, velika opterećenja kompanija doprinosima koje moraju plaćati po osnovu novih zakonskih propisa, tako da nema prostora za povećanje plata i stimulacije koje su bitne za zadržavanje radnika i zapošljavanje novih.
Također, da bi kompanije bile konkurentnije na inotržištu, neophodno je da inoviraju postrojenja i ukupna podrška drvnoj industriji od nadležnih ministarstava mora biti puno već, konstatovano je na sastanku.

Indikator

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close