Izvještajna skupština UGIR

Dana, 03.03.2013. godine u Maloj sali općine Visoko održana je redovna Izvještajna skupština UGIR.

Uz prisustvo 19 od pozvanih 20 delegata na dnevnom redu su se nalazili :

1. Izvještaj o radu za 2012. Godinu;
2. Finansijski izvještaj za 2012.
3. Izvještaj NO
4. Plan rada za 2013.
5. Finansijski plan za 2013.
6. Razno;

Skupštinom je predsjedavao predsjednik Sorguć Mensur a radno predsjedništvo činili su predsjednik UGIR Naib Smailović i g-dja Markotić Dragica.

Izvještaj o radu UGIR za predhodnu godinu podnio je Naib Smailović koji je taksativno pobrojao aktivnosti koje su se provodile u radu i djelovanju ovog udruženja koje iako sa skromnim sredstvima i neredovnim izvorima prihoda ipak je ostvarilo preko 90 % zacrtanog i usvojenog Plana rada za 2012. godinu. UGIR Visoko prema podatcima iz zvaničnih spiskova penzionera sa invaliditetom u Visokom broji oko 1800 osoba, a od tog broja aktivnih članova u udruženju je oko 250.

Prihodi ovog udruženja za 2012 . godinu iznosili su 6318,00 KM, a rashodi 5976,00 KM tako da je ostvareno pozitivno poslovanje sa preostalim viškom sredstava u iznosu od 342,00 KM za 2012. godinu

Izvještajem NO jasno je utvrđeno da je poslovanje UGIR-a vodjeno prema pozitivnim zakonskim odredbama, u skladu sa odredbama Statuta i ostalim aktima udruženja, te NO nije imao primjedbi na rad upravnih organa.

Planom rada i Finansijskim planom za tekuću godinu ponovo su aktuelizirane brojne nedaće sa kojima se susreće ova populacija stanovništva, a jedan od osnovnih problema jesu i neadekvatne prostorije udruženja na Željezničkoj stanici, te neravnopravan položaj sa drugim kategorijama osoba sa invaliditetom.

Jedna od posebnih dilema u radu ovog udruženja jeste i prelazak općinske strukture na trezorsko poslovanje te odobravanje sredstava samo po projektima što će također izazvati neprilike u radu, jer zbog nedostatka vlastitih sredstava i nespremnosti da se naprave kvalitetni projekti to će dovesti u pitanje daljnje egzistiranje ovog udruženja na podrućju općine Visoko.

Skupštini su pored već spomenutog broja delegata prisustvovali i šefica kabineta općinske načelnice te Predsjednik Foruma građana općine Visoko.

Senad Goralija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close