Izvještajna skupština SSRI Visoko

Druga subota u mjesecu oktobru tekuće godine bila je dan kada je održana Izvještajna skupština SSRI Visoko. Razlog za ovako dugo iščekivanje da se delegatima i javnosti obznane rezultati rada za 2012. godinu jesu finansijski jer općinske vlasti kao ni kantonalna resorna ministarstva ne vode ni najmanju brigu za sportiste iz kategorije osoba sa invaliditetom. Tako da je uslijed nedostatka sredstava i redovna izvještajna skupštine morala dočekati skoro pa kraj tekuće godine.
Uz prisustvo 16 od uredno pozvanih 21 delegata skupštine i određenog broja gostiju, predstavnika sportskih i društveno-kulturnih organizacija i izvinjenje u pisanoj formi od općinske načelnice da zbog ranije planiranih obaveza (sjednica OV) nije u mogućnosti prisustvovati ovoj skupštini ista je i održana u restoranu PC „Vizija“. U najmanju ruku kao da samo načelnica u općini postoji, bez pomoćnika i službi ?!…

Uobičajene tačke dnevnog reda za ovu vrstu skupštine su usvojene jednoglasno a skupštinom je predsjedavao Trgo Avdo predsjednik.
Izvještaj o radu Saveza za 2012. godinu podnio je predsjednik SSRI Avdija Višća sa posebnim naglaskom da iako su sredstva za takmičenja bila nedovoljna ipak uz puno napora i entuzijazma rukovodstva i takmičara održan je određen broj redovnih i kup takmičenja te učešće naših sportista u reprezentativnim selekcijama ZDK na kojima su zabilježeni jako dobri rezultati .
Sportski ribolov: Amir Burko u sastavu reprezentacije ZDK osvojio 1. mjesto te stekao uslov za nastup na 15. Svjetskom prvenstvu ribolovaca koje je održano ove godine u Hutovom blatu- Karaotok, BiH.
Stoni tenis: na među općinskom turniru u povodu obilježavanja 20 godina otpora agresiji na BiH u dosta jakoj konkurenciji naši takmičari ostvarili zapažene rezultate i to : Smailagić Nedim 1. mjesto u svojoj kategoriji, Efendira Suad 2. mjesto i treće mjesto osvojio je Hindija Redžib.
Kuglanje: Kup takmičenje u Tuzli, učešće sedam saveza, naša ekipa osvojila 1. mjesto, uz pojedinačni plasman takmičara ovisno od kategorije u kojoj nastupaju : 1. mjesto Lukhodžić Samir, 1. mjesto Kardaš Kemal, Vranac Kemal 2. mjesto i 3. mjesto u ženskoj kategoriji pripalo je Mameledžija Suadi.
Šah: Državno KUP takmičenje- Zavidovići, u sastavu reprezentacije ZDK nastupili Kadić Muhamed i Džafić Dževad na kome je upravo Džafić proglašen najboljim pojedincom turnira.
Mali nogomet: memorijalni turnir – Maglaj, reprezentacija ZDK osvojila 4. mjesto a u sastavu reprezentacije nastupili naši takmičari Alijagić Mensur i Šabić Hikmet.
Streljaštvo: VIII kantonalno prvenstvo , Zenica, ekipa SSRI Visoko zauzela 3. mjesto a nastupili Karavdić Mugdim I mjesto u kategoriji SHO, III Kardaš Kemal a II mjesto pripalo je našoj takmičarki Sejdić Hamidi koja je u sastavu reprezentacije ZDK nastupila na KUP takmičenju u Donjem Vakufu i osvojila I mjesto.
Kuglanje za slijepa i slabovidna lica, federalno takmičenje u Vogošći nastupili : Jusić Elmedin, Topalović Hajrudin, Novokmet Esad i Softić Sead gdje su postigli zapažene rezultate a posebno Softić Sead koji je u jakoj konkurenciji ostvario plasman II mjesta.

U izboru sportiste godine za 2011. koja je održana u februaru 2012. za najboljeg sportistu invalida proglašen je Durić Emir, najbolja sportistkinja- posthumno proglašena je Kubura Sedina i najuspješniji sportski radnik bio je Goralija Senad.

Izvještavajući o radu i aktivnostima ovog saveza za 2012. godinu Višća Avdija je napomenuo da je bilo više sredstava sigurni smo da bi bilo i više takmičenja samim tim i više nagrada i pehara za naše takmičare. Izvještaj sa zaključkom da se ćim rije traži sastanak sa općinskom načelnicom u cilju informisanja iste o rezultatima ovog Saveza, uslovima takmičenja i jako lošim klubskim prostorijama u kojima nismo u mogućnosti ostavljati osvojene trofeje, diplome, nagrade niti čuvati ono malo sportske opreme koju imamo, je jednoglasno usvojen.

Izvještaj Nadzornog odbora sa finansijskim izvještajem za 20102. godinu podnio je predsjednik NO Šehović Asim koji je između ostalog kazao: „ SSRI Visoko je ovu godinu kao i prethodne poslovao u skladu sa zakonskim propisima, statutarnim odlukama i pravilnikom o radu. Svi prihodi i rashodi
uredno knjiženi uz postojanje zapisnika, odluka i zaključaka o istim. Prihod za 2012. godinu iznosio je 2403,00 KM a rashod 2937,00 KM što prividno stvara gubitak ali je isti pokriven prenesenim sredstvima iz prethodne godine. Tako da je pravi uspjeh sa ovako minimalnim sredstvima postići takav rezultat“, zaključi je Šehović.

Ima li svrhe na samom kraju poslovne godine usvajati plan rada sa finansijski planom i kalendarom takmičenja ??? Naravno da nema ali zbog poštivanja procedure i to je učinjeno.

Zahvalnice za doprinos radu ovog Saveza za tekuću godinu dobili su : Sarajevo osiguranje, Sekom d.o.o., Sportsko-ribolovno društvo Visoko, Ugarak d.o.o., Fast food Osmica, BTS Visoko i Slobodna zona Visoko.

Senad Goralija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close