Izvještaj o analizi tla sa poplavnih područja

Na području općine Visoko nema onečišćenja tla

Stručna ekipa Federalnog zavoda za agropedologiju, u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH, izvršila je obilazak terena 20.05.2014.godine i uzela uzorke tla sa poljoprivrednog zemljišta radi ispitivanja kontaminiranosti organskim i neorganskim polutantima i utvrdila da na području općine Visoko nema onečišćenja tla organskim i neorganskim polutantima.

Na području općine Visoko uzeta su 3 prosječna uzorka (koji čine 20-25 pojedinačnih uzoraka) sa dubine 0-10 cm.

Uzorak 1 je uzet na ulazu u općinu Visoko, okolina Donja Vratnica–Kula Banjer, uzorak 2 je uzet na području mjesta Arnautovići polje, a 3 uzorak je uzet u mjestu Dobrinje-Donje Moštre. S obzirom da je bilo većih poplava, izlijevanja rijeke Bosne iz korita uzorci su uzeti u priobalnom pojasu na poljoprivrednom zemljištu.

Nakon provedenih mjera dezinfekcije zemljišta kao preventivne mjere može se dalje pristupiti primjeni uobičajenih agrotehničkih i agromeliorativnih mjera. Prethodno je potrebno na poplavljenim područjima izvršiti evakuaciju suvišnih voda i voda iz depresija na način da se plugovima ili drugim oruđima izvrši kopanje jaraka i kanala prema recipijentima (kanali za odvodnju ili vodotocima), kako bi se spriječilo gušenje korjenovog sistema zasijanih usjeva i voćnih zasada.

U slijedećem prilogu možete pogledati detaljnu analizu i IZVJEŠTAJ O ANALIZI TLA SA POPLAVNIH PODRUČJA.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close