Izvještaj i zaključci sa 17. sjednice Općinskog štaba CZ Visoko

Na vanrednoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite Visoko prisutni su obavješteni o početku podjele sjemenskog krompira, te da je stiglo i uskladišteno gorivo prethodno odobreno iz robnih rezervi Federacije BiH. Aktivnosti u vezi sa nabavkom ostalih sjemena se nastavljaju.

Na Štabu civilne zaštite Visoko istaknuto je da je očišćen odron u Vratnici (Haldija), te da je pronađena protivtenkovska mina u koritu rijeke Bosne, iza streljane, i potom uklonjena.

U Bijeljinu je upućen humanitarni konvoj, a sve daljnje aktivnosti oko prikupljanja i distribucije humanitarne pomoći, preuzima Crveni križ Visoko.

Zaključak Štaba je da bude oformljena komisija koja će utvrditi stanje Muhašinovićkog potoka nakon prokopavanja kanala kroz parcelu vlasništva”Asfaltgradnje” i o tome sačini pismeni izvještaj.

Zadužuju se Služba za urbanizam stambeno komunalne poslove i katastar nekretnina i Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj da pristupe izradi projekta i procesu javne nabavke za sanaciju mosta Petrovići u Podvincima i sanaciju Kraljevačkog potoka u MZ Stari Grad.

JKP “Visoko” treba izvršiti hlorisanje i ponovnu analizu, vode, vodnih objekata gdje je po nalazu HES-a utvrđen neispravan nalaz vode.

Daje se rok do petka, 6.06. da sve komisije završe poslove na konačnom utvrđivanju procjene šteta nastalih poplavama i klizištima na području općine Visoko

Određena količina goriva će biti ustupljena za potrebe “Crvenog križa” Visoko.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close