Iznad BiH nema ozonske rupe, niti postoji opasnost da će se ona pojaviti

Iznad BiH nije zabilježena ozonska rupa, niti postoji opasnost da će se ona pojaviti u skorijoj budućnosti, rekao je Srni viši stručni saradnik za klimatske promjene i ozon u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Ozren Laganin.

On navodi da je debljina ozonskog omotača iznad BiH relativno konstantna, uz određene sezonske varijacije, i iznosi, prema podacima posljednjih mjerenja sa NASA svemirske platforme “Aura”, 2,83 milimetara.

“Satelitska praćenja ozonskog omotača na globalnom nivou pokazala su smanjenje vrijednosti ukupnog ozona u periodu dužem od dvije decenije, i trenutno je ovaj omotač manji za oko četiri odsto”, napominje Laganin za Srnu.

Gubitak ozona je vrlo mali u području ekvatora i raste sa povećanjem geografske širine prema polovima, gdje je naročito prisutna pojava uništavanja ozona tokom kasne jeseni i ranog proljeća.

Tri milimetra

Standardna debljina ozonskog omotača približno je tri milimetra, ali njegova debljina znatno varira usljed postojećih štetnih uticaja i u zavisnosti od godišnjeg doba. Debljina ozonskog omotača iznad neke tačke na Zemlji nije rezultat emisija sa te tačke, već ukupnih emisija supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Jedna od stalnih aktivnosti Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a jeste izrada propisa u oblasti zaštite ozonskog omotača na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, a u skladu sa odredbama Montrealskog protokola.

Izrada novih podzakonskih akata biće vršena tako da se u što većoj mjeri postigne sinhronizacija sa Odlukom Savjeta ministara BiH o uslovima i načinu provođenja Montrealskog protokola u BiH.

Laganin je naveo da je od ove godine Ministarstvo, zajedno sa banjalučkim Mašinskim fakultetom, počelo realizaciju programa obuke servisera rashladne i klima-tehnike, sa obavezom vođenja evidencije o količinama sakupljenih, recikliranih i odloženih freona.

“Svi serviseri će ubuduće morati posjedovati sertifikat nadležne institucije da bi dobili dozvolu za obavljanje djelatnosti servisiranja rashladnih i klima-uređaja. Ovakva praksa će uticati na to da se znatno smanje pojave nesmotrenog ispuštanja freona u atmosferu u rashladno–servisnom sektoru”, upozorava Laganin.

On podsjeća da je postupanje sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač propisano Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o zaštiti vazduha i vladinom Uredbom o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Zakonom o zaštiti vazduha iz 2011. zabranjena je proizvodnja, uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač, kao i proizvoda koji ih sadrže, osim hlorofluorougljovodonika, odnosno supstanci navedenih u aneksu C-1 Montrealskog protokola, uz prethodno pribavljenu dozvolu nadležnih ministarstava.

Izdavanje licenci

Laganin je naveo da Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a uvoznicima iz Republike Srpske izdaje prethodno mišljenje za dobijanje licence za uvoz/izvoz i daje prethodnu saglasnost za određivanje pojedinačnih kvota i za dozvole za uvoz pojedinačnih odobrenih kvota supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

On je dodao da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na osnovu ovih pribavljenih prethodnih mišljenja i saglasnosti, izdaje godišnje licence za uvoz navedenih supstanci, odnosno dozvole za uvoz pojedinačnih kontingenata navedenih supstanci.

“U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha, planirano je donošenje nove Uredbe o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Pravilnika o kontroli emisija, upotrebi i postupanju sa proizvodima i opremom koja sadrži kontrolisane supstance ili fluorovane gasove sa efektom staklene bašte”, rekao je Laganin.

Ministarstvo je, uz saradnju sa nadležnim ministarstvima Federacije BiH i Savjeta ministara, učestvovalo u pripremi Programa za postepeno isključivanje iz upotrebe hlorofluorougljovodonika u proizvodnji izolacionioh pjena i proizvodnji komercijalnih rashladnih uređaja u šest malih i srednjih preduzeća iz različitih krajeva BiH.

Kao rezultat tog programa u tri preduzeća iz RS-a, uz pomoć sredstava Multilateralnog fonda, biće izvršeno tehnološko rekonstruisanje proizvodnih pogona, uvedena savremena tehnologija i izvršena nabavka opreme za korišćenje zamjenskih supstanci, u vrijednosti od 205.000 dolara.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close