Izmjene Zakona o sukobu interesa: Sorensen zabrinut, Venecijanska komisija preskočena

Kako je za Oslobođenje istakao Šefik Džaferović, predsjedavajući Ustavnopravne komisije, Vijeće ministara BiH odlučilo se na upućivanje i razmatranje akta po hitnoj proceduri samo da “pokuša izbjeći amandmanske faze”.

– Sadržaj izmjena nije takvog karaktera da su neophodne, pa da se moraju donijeti po hitnom postupku. Svakako je nužno osigurati da se zakonske izmjene razmatraju u redovnoj proceduri, ali uz preduvjet da imamo stav i očitovanje Venecijanske komisije. Predložene izmjene su, po meni, svakako neprihvatljive jer imaju više problema: razvlašćivanje Centralne izborne komisije BiH, kao državne institucije, i prebacivanje donošenja odluka na nekakvo parlamentarno tijelo političara koji bi odlučivali sami o sebi. To je dodatna destrukcija i legalizacija onoga što je već uradio RS izuzimajući se od primjene sukoba interesa i propisujući ta rješenja vlastitim aktom kroz svoju komisiju, naglasio je Džaferović.

Razvlašćivanje institucija BiH

On ističe kako bi se u tom slučaju, osim parlamentarne komisije na razini BiH, za provođenje Zakona formirale najmanje još entitetska i komisija Brčko distrikta.

– Da li to znači da bismo išli i u osnivanje kantonalnih i općinskih komisija? Koliko bi takvih tijela uopće bilo u BiH na svim razinama? Jedini ispravni put bi bio da su se vladajuće strukture borile da se sistem primjene zakonskog akta u RS-u vrati pod ingerencije BiH, odnosno CIK-a BiH kao državne institucije, zaključio je Džaferović.

Izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH na prijedlog Ministarstva pravde BiH utvrdilo je Vijeće ministara BiH 15. aprila. Radi se, naime, o rješenjima dogovorenim u okviru sporazuma SDP – SNSD, koja su podržale i preostale stranke vladajuće šestorke – HDZBiH, HDZ 1990, SDS i SBB, a to je bio i prvi akt iz seta od osam zakona koje je utvrdilo Vijeće ministara BiH i po hitnom postupku uputilo u parlamentarnu proceduru.

Delegacija Evropske unije i ured specijalnog predstavnika EU u BiH Petera Sorensena izrazili su zabrinutost u pogledu osnivanja novog tijela (parlamentarne komisije) koja bi trebala biti zadužena za provedbu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, naglašavajući kako su od samog sporazuma SDP – SNSD pomno pratili razvoj događaja u vezi sa izradom izmjena i dopuna ovog zakona.

Izostala transparentnost

– Naša zabrinutost se odnosi na dva segmenta: sastav komisije, koja ne jamči neovisnost u provedbi zakona, i donošenje odluka u komisiji, što uključuje glasove članova koji pripadaju samo konstitutivnim narodima. Također, ističemo nedostatak odgovarajućih konsultacija u izradi nacrta izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH sa tijelima koja su (CIKBiH) ili će biti zadužena za njegovu provedbu. One su izostale. Uz to, usvajanje rješenja na razini BiH neće imati uticaja na provedbu Zakona o sukobu interesa kako u Federaciji BiH, tako i distriktu Brčko. Oni će svaki za sebe morati ponovno urediti tu oblast, s obzirom na to da te zakone trenutno provodi CIKBiH, upozoreno je iz Delegacije EU i ureda specijalnog predstavnika EU u BiH.

Pozvali su, stoga, Parlamentarnu skupštinu BiH da, umjesto u hitnoj, izmjene i dopune ovog zakona razmotri u redovnoj proceduri, kao i da pokrene javnu raspravu u kojoj bi svi zainteresirani mogli iskazati mišljenje o predloženim rješenjima.

– Venecijanska komisija je ranije dala mišljenja o zakonodavstvu, kada je riječ o sukobu interesa, od kojih neka nikada nisu provedena. Bilo bi dobro i poželjno da Parlamentarna skupština BiH traži stručno mišljenje o utvrđenom prijedlogu. Vlasti u BiH trebaju se fokusirati na primjerenom upravljanju sukoba interesa kako bi se zajamčilo da se javne funkcije u službi vrše učinkovito, objektivno i na transparentan način, ukazano je iz Delegacije EU i ureda specijalnog predstavnika u BiH.

Oslobođenja

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close