-TopSLIDEBiHPolitika

Izmjene Zakona o PDV-u mijenjaju mnogo, ali najbitnije – ne!

Izmjene Zakona o PDV-u mijenjaju mnogo, ali najbitnije – ne!

U toku su izmjene Zakona o PDV-u u našoj zemlji, a prijedlozi dolaze sa svih strana.

Traži se i veća stopa PDV-a, a pojavila se i inicijativa da se smanji stopa  na osnovne životne namirnice, lijekove, ortopedska pomagala i knjige. Takođe više od 30.000 privrednika u BiH traži uvođenje sistema plaćanja PDV-a na način da državi plaćaju porez tek kada naplate fakturu koju su izdali kupcu, a ne na kraju svakog mjeseca, kao što je trenutno situacija.

Kako su istakli u Institutu za razvoj mladih KULT koji su inicijativu pokrenuli još prošle godine obračuna PDV-a po naplaćenim računima, u primjeni je u 22 zemlje članice EU, a primjenjuju ga i susjedne zemlje Srbija i Hrvatska. “Izmjene Zakona odnosile bi se na privrednike koji godišnje ostvaruju promet do milion KM”, istakli su.

Međutim ono što smo mi uspjeli saznali jeste da novi zakon mijenja mnogo, ali najbitnije – ne!

Naime u Upravi za indirektno oporezivanje je u toku Twinning projekat EU, u okviru kojeg eksperti iz poreskih uprava Austrije i Slovenije rade sa službenicima UIO na izmjeni postojećih propisa. Radna grupa za izradu zakonodavstva iz oblasti PDV priprema nacrt novog Zakona o PDV-u. Isti još uvijek nije konačan, kaže za Buku, Ratko Kovačević, potparol UIO i nije ni dostavljen Upravnom odboru UIO na razmatranje i usvajanje, ali očekuje da bi to bilo moguće do početka septembra 2017. godine.

“Postojeći Zakon o PDV-u na snazi je od 01.01.2006. godine. Tada je naš Zakon o PDV-u bio usklađen sa EU legislativom u ovoj oblasti, ali budući da je od tada prošlo više od 11 godina u Evrospkoj uniji je došlo do puno promjena u direktivama koje se odnose na porez na dodanu vrijednost. Iz tog razloga želimo novi Zakon o PDV-u potpuno uskladiti sa legislativom EU, što je i obaveza BiH u procesu pristupanja EU”, rekao nam je Kovačević.

Izmjene u odnosu na postojeće zakonsko rješenje se ogledaju najviše u tome što se u nacrtu novog Zakona o PDV nastojalo izvršiti usklađivanje istog sa relevantnim direktivama EU u oblasti poreza na dodanu vrijednost, te je u smislu istog izvršeno:

-Na precizniji način izvršeno određivanje mjesta prometa (posebno kod pružanja usluga), jer u skladu sa određivanjem mjesta prometa ovisi i mjesto oporezivanja usluga,

-Uveden pojam poreskog obveznika u širem smislu (osim obveznika registrovanih za PDV uveden je način posmatranja i evidentiranja ovabeza lica koja imaju obaveze po osnovu PDV, a nisu registrirani za PDV),

Usklađivanje odredaba u vezi povrata PDV stranim poreskim obveznicima,

Izmijenjen je način oporezivanja prometa građevinskih objekata

Uveden prenos obaveze za promet električne energije i prirodnog gasa,

Ukinuta posebna šema u građevinarstu,   

kao i druge manje izmjene u odnosu na postojeće odredbe, a kojim je izvršeno dodatno otklanjanje situacija koje su u praksi stvarale dileme u postupanju obveznika.

Jedan od prijedloga UIO, naglašava Kovačević biće i povećanje praga za ulazak u sistem PDV-a sa sadašnjih 50.000 KM, na najmanje 75.000 ili čak 100.000 KM.

Što se tiče stope PDV-a UIO neće mijenjati u prijedlogu Zakona o PDV-u postojeću jedinstvenu stopu u iznosu od 17 %, kao i 0% za izvoz. Smatramo da je jedinstvena stopa najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, to je stvar političke odluke u BiH”, naglasio je Kovačević i dodao da u prijedlogu novog Zakona o PDV-u nije predviđena ni mogućnost plaćanja obaveze na naplaćene fakture.

Podsjetimo PDV se u BiH plaća od 2006, a po jedinstvenoj stopi od 2007. godine. Iznos prihoda od indirektnih poreza svake godine je veći, pa je tako prošle godine Uprava za indirektno oporezivanje prikupila rekordnih 6,4 milijardi KM ili 4,48 odsto više u odnosu na godinu ranije.

Piše: Tatjana Čalić 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close