Visoko

Izgradnja pješačke staze u poslovnoj zoni Ozrakovići – Visoko

U toku su završni radovina izgradnji pješačke staze u poslovnoj zoni Ozrakovići čiji je izvođač radova izabrana firma „Špic – beton“ d.o.o.

Realizacija radova je obuhvatala izgradnju pješačke staze od raskrsnice kod naplatnih kućica do skretanja u poslovnu zonu Ozrakovići u dužini od 814m širine staze 1,5m, postavljanje 29 temelja za stubove javne rasvjete kao i ugradnju položnog kabla.

Nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „Arting BH“ d.o.o., a kontrolu kvaliteta materijala i debljinu asfaltnog sloja vršila je labaratorija za ispitivanje građevinskog materijala i konstrukcija „DTQ“ d.o.o.

Vrijednost projekta iznosila je 164.830,23 KM sa PDV-om, a sredstva za realizaciju projekta  obezbjeđena su od strane Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta i UNDP-a u iznosu od 104.994,56 KM, kao i iz Budžeta Općine Visoko za 2016.god u iznosu od 59.835,67 KM.

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close